Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, nu i anslutning till enheten i Karlstad.

Under hösten kommer Migrationsverket säga upp lägenheter i ett flertal kommuner i Värmland. Det är totalt 625 platser i lägenhet som ska avvecklas, majoriteten av dessa kommer att sägas upp under september månad. Antalet platser i en lägenhet varierar, totalt rör det sig om 133 lägenheter som sägs upp. Migrationsverket avvecklar även tre korridorsboenden, ett i Sunne och två i Kristinehamn. Totalt rör det sig om 470 platser på dessa boenden.

– Det är tråkigt att behöva avveckla fungerande boenden där asylsökande trivs och många volontärer visat ett otroligt engagemang, säger Magnus Önnestig, regionchef, Migrationsverket region Mitt. Men i det rådande läget där antalet asylsökande minskar blir detta nästa steg i utvecklingen, fortsätter han.

Många kommuner i Värmland påverkas av beslutet då Migrationsverket kommer att säga upp lägenheter på totalt 17 orter i 10 kommuner. I de flesta fall lämnar Migrationsverket i och med detta orten helt. I Filipstad, Nykroppa, Storfors och Säffle avvecklas dock endast delar av beståndet, i Karlstad kommun avvecklas beståndet i Edsvalla.

– Vi ska hushålla med statens resurser och måste därför se över var vi bedriver vår verksamhet, bland annat med hänsyn till var vi har vår personal, säger Magnus Önnestig.

Samtliga sökande som idag bor i dessa lägenheter kommer att erbjudas boende på annan plats senast två veckor innan flytt, i första hand i regionen. De asylsökande som vill har även möjlighet att ordna med ett eget boende, till exempel hos vänner eller släktingar. De som redan har fått beslut om uppehållstillstånd kommer att få en plats i en anvisad kommun.

Avvecklingen av boenden utförs i etapper, med respekt för de sökandes situation. Genom en etappvis avveckling har Migrationsverket möjlighet att ta hänsyn till oförutsedda händelser, nya förutsättningar och variationer. Etapperna pågår fram till december 2018. Ni är välkomna att kontakta oss vid frågor.


För frågor eller telefonintervjuer kontakta:

Migrationsverkets presstjänst, 010-485 66 55Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.