Region Nord fortsätter att minska under 2019 men i betydligt mindre omfattning än förra året. I Kiruna och Östersund varslas idag om totalt 25 anställda.


Mottagningsenheterna i Kiruna och Östersund avvecklas under 2019 och verksamheten försvinner därmed helt på de två orterna. I Kiruna varslas om 9 anställda och i Östersund om 16. Totalt berörs 25 anställda i region Nord.

– Exakt hur många som kommer att sägas upp är för tidigt att säga. Antalet kan bli lägre genom att vissa medarbetare omplaceras inom Migrationsverket eller väljer att säga upp sig själva, säger regionchef Håkan Hansi.

Två asylenheter avvecklas
Även asylprövningen i Sundsvall avvecklas, men annan verksamhet kommer att finnas kvar där. I Boden läggs en av två asylprövningsenheter ner. Inget varsel läggs för dessa två orter.

Medarbetare har fått information
Berörda medarbetare har fått information om nedläggningen och vilket stöd som kommer finnas tillgängligt vid ett beslut om övertalighet.

– När vi nu drar ner eftersträvar vi så goda arbetsförhållanden som möjligt för alla medarbetare; både de som slutar och de som jobbar kvar inom regionen, säger Håkan Hansi.

Berörda informeras där verksamheten avvecklas
Inför nedläggningen av mottagningsreceptioner kommer sökande att få information om vart de kan vända sig för att kontakta med Migrationsverket.

Asylprövningen samlas till fem huvudorter
Avvecklingen på de orter som berörs kommer att ske i olika takt fram till slutet av 2019. Då ska asylprövningen vara samlad till fem huvudorter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Boden.

* Ett varsel är en tidig information till Arbetsförmedlingen i de olika länen så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser.

FAKTA
Antal medarbetare som varslas om uppsägning

  • Region Nord: 9 i Kiruna och 16 i Östersund = 25 totalt
  • Region Mitt: 21 i Lindesberg och 26 i Karlstad = 47 totalt
  • Region Syd: 20 i Karlskrona
  • Region Väst, Öst och Stockholm, inklusive Gotland = 0
  • Totalt: 92

Verksamhet i region Nord under 2019

  • Boden: en asylenhet, två mottagningsenheter och en tillståndsenhet
  • Skellefteå: en mottagningsenhet
  • Umeå: två tillståndsenheter, en skanningsenhet och bosättningsenhet
  • Kramfors: en mottagningsenhet
  • Sundsvall: en mottagningsenhet och en tillståndsenhet

Region Nord omfattar idag verksamhet i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Efter genomförda förändringar kommer inte Migrationsverkets verksamhet i Jämtland att finnas kvar.

Boendeplatser fortsätter att avvecklas
Under 2019 fortsätter Migrationsverket att avveckla boendeplatser, främst i kommuner där mottagningsverksamheten läggs ner. Dessa ligger i region Nord, Mitt och Syd. Planeringen pågår under våren och mer information kommer framöver.

Prognoser för 2019
Här kan du läsa Migrationsverkets senaste prognoser. Prognosen den 23 november 2018 och den 17 januari  2019 (begränsad prognos). Den 15 februari kommer nästa prognos.
 

Läs nationellt pressmeddelande Migrationsverket varslar färre än befarat

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.