Logga

Region Mitt kommer fortsätta att minska verksamheten även under 2019. Men det står nu klart att den anpassning som behövs under året blir betydligt mindre jämfört med den neddragning som gjordes 2018.


Regionen lägger ett varsel* om motsvarande 47 medarbetare i region Mitt.

– Exakt hur många som kommer att sägas upp är för tidigt att säga eftersom siffran kan justeras genom att vissa medarbetare omplaceras inom Migrationsverket eller väljer att säga upp sig själva, säger regionchef Magnus Önnestig.

Nästa vecka påbörjas förhandlingarna om övertalighet på berörda orter mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.
 

Varslet i region Mitt fördelas på två län:

  • Värmlands län: 26 medarbetare varslas då mottagningsenheten i Karlstad läggs ned. Migrationsverket lämnar därmed orten helt.
  • Örebro län: 21 medarbetare varslas då mottagningsenheten i Lindesberg läggs ned. Migrationsverket lämnar därmed orten helt.
     

Berörda medarbetare har fått information om den planerade nedläggningen och vilket stöd som kommer finnas tillgängligt vid ett beslut om övertalighet.

– När vi nu drar ner strävar vi efter så goda arbetsförhållanden som möjligt för alla medarbetare; både de som slutar och de som jobbar kvar inom regionen, säger Magnus Önnestig.

I samband med nedläggningen av regionens mottagningsreceptioner kommer sökande att få information om vart de kan vända sig för att komma i kontakt med Migrationsverket.

– Under 2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande, i år väntas den siffran bli drygt 21 000. Varslet sker därför mot bakgrund av att vi behöver anpassa vår verksamhet efter de nya förutsättningarna med färre asylsökande och en minskad budget.

Region Mitt omfattar Migrationsverkets verksamhet i Värmlands län, Dalarnas län, Örebro län, Västmanlands län och Uppsala län.  
 

* Ett varsel är en tidig information till Arbetsförmedlingen i de olika länen så att de är förberedda på att det kan behövas stödinsatser.

Läs nationellt pressmeddelande Migrationsverket varslar färre än befarat

 

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.