Efter Turkiets nyligen inledda militäroffensiv i nordöstra Syrien följer Migrationsverket utvecklingen i landet extra noga. – Med tanke på vad som sker på marken i Hassakah kommer vi att behöva uppdatera vår bedömning, förmodligen i början av nästa vecka.

Sedan Turkiet under onsdagseftermiddagen inledde sin militäroffensiv i nordöstra Syrien följer Migrationsverket utvecklingen i landet noggrant. Myndighetens land- och omvärldsanalytiker håller sig ständigt uppdaterade om säkerhetsutvecklingen och hur den påverkar civilbefolkningen. De försöker också, utifrån en rad olika faktorer, skapa en bild av hur situationen kan tänkas utveckla sig och vilka faktorer som talar för en utdragen respektive snabb lösning av konflikten.

– Våra beslutsfattare beaktar redan i dag den inre väpnade konflikten i området. I dagsläget finns det ingen som riskerar att behöva återvända till Hassakah, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

Migrationsverket beslutade i augusti om ett nytt rättsligt ställningstagande gällande säkerhetssituationen i Syrien. Rättschef Fredrik Beijer framhöll då att säkerhetsläget i landet är allvarligt och att många syrier även fortsättningsvis kommer beviljas asyl i Sverige.

Bedömningen i det rättsliga ställningstagandet är att det råder inre väpnad konflikt i nästan hela landet, inklusive Hassakah-provinsen i nordöstra Syrien där Turkiet inlett sin offensiv.

Enligt det rättsliga ställningstagandet kvarstår en risk i flera syriska provinser för att alla som bor där ska drabbas av urskillningslöst våld.

Den bedömningen kan komma att utökas till att även gälla Hassakah-provinsen om konfliktnivån eskalerar och bedöms hålla i sig över tid. Det kan innebära att Migrationsverket reviderar stycket gällande provinsen i det rättsliga ställningstagandet.

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.