Idag den 7 november startar den uppföljande konferensen efter Parisavtalet i Marrakech i Marocko. Stockholms Stad representeras på konferensen COP22 av miljöborgarrådet Katarina Luhr som i olika panelsamtal kommer att presentera Stockholms arbete med att möta målen i Parisavtalet.

Den viktigaste delen av Parisavtalet innebär att de signerande länderna åtar sig att tillsammans bidra till att den globala temperaturstigningen stanna väl under två graders ökning. Vilket innebär att koldioxidutsläppen måste minska kraftigt globalt. Att Parisavtalet trädde i kraft den 4 november innebär att COP22 i Marrakech också blir det första mötet för de länder som ratificerat eller godkänt Parisavtalet. Mötet kallas därför CMA1.

- Vi är redo att ta nästa steg i stadens klimatarbete. Vi tar ansvar för att uppfylla vår del av Parisavtalet genom att påbörja åtgärderna inom vår nya klimatstrategi som ligger färdig. Målet är att Stockholms stad ska bli fossilbränslefritt till år 2040. Alla länder och städer har nu ett stort ansvar att genomföra tillräckliga åtgärder för att klimatmålen ska kunna nås, säger Katarina Luhr (MP) miljöborgarråd i Stockholms Stad.

Stockholms nya klimatstrategi kommer agera vägledning i hur staden ska bli fri från fossila bränslen till 2040. De områden som idag släpper ut mest koldioxid är uppvärmning och transporter. Därför kommer den nya strategin involvera stadens alla förvaltningar och innebär bland annat nya krav på energieffektivisering, utfasning av kol, en ökning i solelsproduktion och även förslag på miljözoner i staden där det kan vara förbjudet att köra fordon som drivs av fossila bränslen såsom bensin och diesel.

Beslut om strategin fattas av kommunfullmäktige den 28 november.

För vidare information

Elisabeth Ekstrand, pressekreterare, 0761-22 96 02
elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02