Den 11 december publiceras årets miljöekonomiska rapport som analyserar transportsektorns klimatmål till 2030 och politiken för att nå dit.

Rapporten presenteras av KI:s enhetschef Svante Mandell.

Opponent är Maria Börjesson, professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Datum: onsdag den 11 december
Tid: 9.30–12.00
Plats: Fleminggatan 7 (Ljusgården), Stockholm

Registrering och kaffe från 9.30. Seminariet börjar 10.00.

Du anmäler dig här

Rapporten publiceras den 11 december klockan 09.15.

För ytterligare information kontakta:
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11