Från häst och vagn till den allra senaste tekniken med förarlösa sopbilar. Den svenska avfallshanteringen har gått igenom en svindlade resa vilket 70 års-jubilerande branschorganisationen Avfall Sverige tar upp vid sitt årsmöte i Örebro den 30 – 31 maj.

Men årsmötet ska inte bara hålla fast vid det förgångna, tvärtom. Genom miljöminister Karolina Skog blickar vi in i framtidens resurs- och avfallspolitik. Claudia Olsson, global entreprenör och utsedd till "Young Global Leader" av World Economic Forum 2017, medverkar som framtidsspanare. Även författaren och debattören Göran Rosenberg deltar.

– Från sin position mitt i Sverige har Örebro tagit till sig influenser från många håll för att utveckla sin avfallshantering, det finns flera exempel på det som vi kommer att få ta del av under de dagar som årsmötet pågår, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Helt färsk statistik över hushållsavfall i Sverige presenteras vid årsmötet. Har vi lyckats minska avfallsmängderna är den spännande frågan, som vi kommer att få svar på.

I anslutning till konferensen den 30 maj visar ett 30-tal av Avfall Sveriges företagsmedlemmar upp sina senaste produkter och tjänster. Det är på Avfall Sverige-utställningen som branschens nyheter visas först.

Dagsaktuella frågor och projekt som täcker in hela avfallshierarkin – från förebyggande till slutdeponering – presenteras vid åtta sessioner under årsmötets andra dag.

Årsmötet hålls på Conventum i Örebro med start kl. 9.30 den 30 maj. Mötet avslutas kl 12.45 den 31 maj. Utställningen pågår 8.00–16.30 den 30 maj.

Programmet finns på avfallsverige2017.se. Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28 senast den 29 maj.


Bifogade filer

 prm_årsmöte.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20