Avancerad miljöteknik och nya systemlösningar behövs för att våra städer ska bli miljövänligare och bättre att leva i. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 till stadsinnovationer för att använda spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling.

Nu går det att söka stöd för projektering, förstudier och planering för att öka användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. 28 augusti–28 september genomförs den andra av två utlysningar 2017. Det finns 9 miljoner kronor som ska fördelas i höstens utlysning.

– Det har redan satts igång 23 konkreta planeringsprojekt med stöd från stadsinnovationer. Vi hoppas på fler innovativa lösningar och fler aktörer som söker för att pröva sina idéer i stadsmiljön, säger Nanna Wikholm, projektledare.

Projekt som hittills fått stöd innefattar planering av kretsloppslösningar, energiförsörjning, transportåtgärder, stadsplanering och ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om resurseffektivit utnyttjande av vatten, nya metoder för avfallshantering, innovativa hållbara material och lösningar för transporter där kollektivtrafik, bilpooler och cykelpooler blir en del i stadsmiljön. Ett annat projekt tar hjälp av naturens lösningar för att göra staden bättre att leva i. Projekten genomförs i nära samarbete mellan leverantörerna och kunderna/beställarna vilka ofta är kommuner eller privata och kommunala fastighetsbolag.

Stöd kan sökas av juridiska personer som landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser till exempel.

Stödet Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder och knyter även an till regeringens samverkansprogram Smarta städer. Det utlyses av Naturvårdsverket i samråd med Boverket och Energimyndigheten.

Läs mer om bidrag stadsinnovationer

För ytterligare information, kontakta:
Carl Mikael Strauss, chef Åtgärdsstödsenheten, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se
Nanna Wikholm, projektledare Åtgärdsstödsenheten, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63