Fotograf/Källa: Unsplash

16 projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på drygt 41 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning.

122 projekt ansökte om medel, varav 106 gick vidare till bedömning. Av dessa sållades alltså 16 projekt ut.

På grund av ett högt söktryck och mycket hög kvalitet bland projekten, har den totala summan för tänkt finansiering höjts från 21 MSEK till 41 MSEK.

– Swelifes och Medtech4Healths utlysningar fortsätter att attrahera högkvalitativa projekt, säger Åsa Wallin, portföljansvarig för området kompetens och kapital på Swelife. Vi har inte bara fått många ansökningar utan även de riktigt lovande, starka och lysande projekten söker. Den höga kvaliteten vittnar om det vi sett länge i Swelife: life science i Sverige bubblar av innovation!

– Det är oerhört roligt att antalet idéer och initiativ inom medicinteknikområdet fortsätter öka starkt, säger Ulla Elofsson, utlysningsansvarig på Medtech4Health. Kreativiteten och skaparkraften är påtaglig i både forskarvärlden, vården och industrin. Det övergripande målet är att få dessa idéer implementerade genom samverkan.

PROJEKTEN

Bactiguard AB
Reduktion av trombosrisk vid ädelmetallsbeläggning av stentar (ÄDELSTENT)
Projektledare: Dorota Johansson, dorota.johansson@bactiguard.se
Tullinge

Beactica AB
Synergistic combinations with allosteric LSD1 modulators for the treatment of glioblastoma
Projektledare: Ulf Bremberg, ulf.bremberg@beactica.com
Uppsala

Capio Närsjukvård AB
Distansmonitorering av kronisk sjuka patienter inom primärvården
Projektledare: Alex Jaranka, alex.jaranka@capio.se
Göteborg

Capitainer AB
Utveckling av e-Hälsa och patientcentrerad vård genom patientnära plasmaprovtagning
Projektledare: Anna Ohlander, ohlander@capitainer.se
Stockholm

Gedea Biotech AB
En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala bakterie- och svampinfektioner
Projektledare: Annette Säfholm, annette.safholm@gedeabiotech.com
Lund

Inerventions AB
Test och utveckling av dräkt för smärtbehandling
Projektledare: Nicolas Abboud, nicolas.lorenabboud@inerventions.se
Danderyd

Karolinska institutet
Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat sjukdomar
Projektledare: Rula Zain, rula.zain@ki.se
Stockholm

Kronobergs läns landsting
Mobil röntgen Region Kronoberg
Projektledare: Anders Carlsson, anders.carlsson@kronoberg.se
Växjö

Lunds universitet
Samverkan för utveckling av ny behandling av Parkinsons sjukdom
Projektledare: Per Petersson, Per.Petersson@med.lu.se
Lund

Medituner AB
Framtagande av ett digitalt och självinstruerande hemmatest för olika typer av astma
Projektledare: Anna Carleborg, anna_carleborg@hotmail.com
Stockholm

Omni AB
Utveckling av biologiskt läkemedel för orala indikationerna periodontit och per-implantit 
Projektledare: Malgorzata Wilczynska, malgorzata@omnio.se
Umeå

Perimed AB
Multimodal visualisering av mikrocirkulationen vid behandling av kritisk extremitetsischemi
Projektledare: Ingemar Fredriksson, ingemar.fredriksson@perimed-instruments.com
Järfälla

Piotrode Medical AB
Störningsfritt EKG med ny elektrodteknik
Projektledare: Krister Sjöberg, krister.sjoberg@piotrode.com
Saltsjö-Boo

Tataa Biocenter AB
Ultrakänsligt Epstein-Barr virustest för transplantationspatienter för att förebygga avstötning och cancer
Projektledare: Mikael Kubista, mikael.kubista@tataa.com
Göteborg

Uppsala universitet
Ett nytt målsökande radiofarmaka för behandling av anaplastisk sköldkörtelcancer
Projektledare: Marika Nestor, marika.nestor@igp.uu.se
Uppsala

Uppsala universitet
Ultrakänslig och kostnadaseffektiv diagnostik för AML
Projektledare: Ulf Landegren ulf.landegren@igp.uu.se
Uppsala

FAKTA OM UTLYSNINGEN

Utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och industri.

Detta är en samutlysning från de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health. Syftet med utlysningen är att bidra till

  • förbättrad hälsa
  • ökad hållbar tillväxt i Sverige
  • stärkt internationell konkurrenskraft.

Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

Projekten som finansieras i ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” ska baseras på lösningar som är nyskapande och kan utvecklas till nya innovationer. Det kan röra sig om nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar. De föreslagna lösningarna ska förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar.

I denna utlysning finansierar Vinnova (genom innovationsprogrammen) projekt med mellan 500 tkr och 3 000 tkr, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden ska vara maximalt två år.

Om Swelife

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. 

swelife.seKontakt


Karin LILJA

kommunikationsstrateg

karin.lilja@swelife.se

+46 725-541 634