Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg. Fotograf/Källa: Geotec

I en ny dom ger Miljööverdomstolen IKEA rätt på alla punkter - Geoenergi är ett fullgott förnyelsebart alternativ.

Det har pågått en juridisk tvist i Uppsala mellan kommunen och IKEA angående den geoenergianläggning som företaget har investerat i för att få förnybar värme och kyla till varuhuset. Trots att IKEA fick rätt på alla punkter i Miljödomstolen tog kommunen ärendet vidare till Miljööverdomstolen där kommunen led ett svidande nederlag under gårdagen. Miljööverdomstolens beslut går inte att överklaga.

När IKEA byggde nytt varuhus i Uppsala för några år sedan, sa kommunen nej till en geoenergianläggning, bland annat för att installationen skulle ha en elpanna som spetsförsörjning vid kalla vinterdagar. Den lokala fjärrvärmen skulle ju vara ett så mycket bättre miljöval.

- Tyvärr är det inte första gången som kommunen sagt nej till geoenergi med hänvisning till att den lokalproducerade fjärrvärmen skulle vara ett bättre miljöalternativ. Flera bostadsrättsföreningar i Uppsala är drabbade, säger Johan Barth, VD för Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, Geotec

IKEA installerade ändå sin anläggning och tog juridisk strid som gick till till slut gick till högsta instans. Kommunen krävde att IKEA skulle presentera ett alternativ till elpanna som spetsförsörjning. Att IKEA skulle försörja elpannan med endast grön, förnyelsebar el, fäste kommunen inget avseende vid.

Uppsalas fjärrvärme, som nu ägs av Vattenfall, har en egen elpanna som spetsförsörjning, eldar både med torv och sopor och har därtill ett ökänt ledningsnät med betydande förluster i.

- Det är häpnadsväckande att Uppsala kommun nekar sina företagare och invånare att råda över sin egen energiförsörjning med förnyelsebar geoenergi. Elenergin från kraftvärmeverken är viktig för Sverige, men vi har inte råd att inte använda alla förnyelsebara energislag och möjligheten till att göra egna val är oerhört viktig i en demokrati, fortsätter Johan Barth.

Domarna går att läsa härGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00