Cyklingen ökar i Stockholm och särskilt trångt är det på cykelbanorna på söder. Mellan Slussen och Södra station (Fatbursparken) finns en järnvägstunnel som endast används för förvaring. Miljöpartiet i Stockholm föreslår att tunneln öppnas för cyklister och gångtrafikanter.

Stefan Nilsson och Eie Herlitz (båda MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att utreda en cykelväg mellan Årsta och Slussen som inkluderar tunneln mellan Södra station och Slussen.

-Cyklarna behöver ett eget vägnät, precis som bilarna alltid fått, säger Eie Herlitz, fullmäktigeledamot (MP). Vårt förslag innebär att cyklisterna får en rak och snabb förbindelse mellan Årsta och Slussen, och slipper dessutom Mariabergets backar, säger Eie Herlitz.

-Fler väljer att cykla, vilket främjar både miljö och hälsa, säger Stefan Nilsson, gruppledare (MP). Det krävs nytänk i planeringen av Stockholm där cyklisterna är mer prioriterade än idag. Järnvägstunneln är både bred och rak och skulle verkligen göra skillnad för Stockholms cyklister, avslutar Stefan Nilsson.

Kontakt: Eie Herlitz, telefon 08-25 03 25 / 070-565 03 25 Stefan Nilsson, telefon 070-292 04 21

Motionen bifogas som bilaga.
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02