Sommar, sol och ett besök på krogen. Det är självklart för många stockholmare, men inte för alla. Det gäller att ha rätt hudfärg, sexuell läggning, ålder, kön och helst inte något funktionshinder för att komma in på krogen. Krogdiskriminering är vanligt men svårt att bevisa. Därför vill Miljöpartiet i Stockholm införa tester för att mäta krogdiskrimineringen.

Stefan Nilsson och Paul Lappalainen (båda MP) föreslår i en motion till fullmäktige att anonyma tester, så kallad "situation testing", införs i Stockholms stad för att regelbundet mäta förekomsten av krogdiskriminering. Liknande regelbundna tester görs idag för att mäta överserveringen med goda resultat.

- Stockholm ska vara en öppen stad, fri från diskriminering, säger Stefan Nilsson, gruppledare (MP). Krogdiskriminering är en vanlig kränkning i många människors vardagsliv, men svår att bevisa. Tester skulle fylla en viktig funktion och göra det lättare att föra en dialog med krogägarna om diskriminering, säger Stefan Nilsson.

- Många av de människor som blir diskriminerade på krogen blir det också i arbetslivet, säger Paul Lappalainen, fullmäktigeledamot (MP). Diskriminering bidrar till att individer marginaliseras. Krogdiskriminering är en del av de strukturer som skapar utanförskap och är därför viktigt att motarbeta, avslutar Paul Lappalainen.

Kontakt: Stefan Nilsson, gruppledare (MP): 070-2920421 Susanne Åkesson, borgarrådssekreterare (MP): 076- 12 299 38

Motionen bifogas.
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02