Varje år utsätts barn för vräkningar i Stockholms stad. För barnen innebär en vräkning att deras boendesituation försämras dramatiskt, de förlorar sitt sociala sammanhang och kan tvingas byta skola. Nu kräver Miljöpartiet i en skrivelse till kommunstyrelsen att Stockholms stad intar en noll-tolerans mot vräkningar av barn.

- Vräkningar av barn förekommer bara i mindre än var tredje kommun. Att Stockholms stad inte kan förebygga att barn vräks är högst oroväckande. Det är ju inte så att staden saknar resurser, säger Stefan Nilsson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

- Det finns en politisk konsensus om att man inte ska vräka barnfamiljer, ändå utsätts varje år många barn för vräkningar. Stockholms stad bör ha en nolltolerans och förhindra att barn vräks. Nu lägger vi en skrivelse till kommunstyrelsen där vi kräver att staden tar fram en handlingsplan för att motverka vräkningarna och gör en översyn av de tre senaste årens vräkningar av barn i Stockholm, säger Stefan Nilsson (MP).

Nedan, under relaterat material, hittar du skrivelsen till kommunstyrelsen.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02