Vid årsskiftet riskerar Q-jouren att stänga ner eftersom ingen står redo att finansiera verksamheten. Miljöpartiet anser att denna kvinnojour är nödvändig och att dess verksamhet måste stödjas. I höstens budgetförslag presenterar Miljöpartiet stora förstärkningar av kvinnojourer, missbruksvård och annan socialtjänst.

 - Kvinnojourer såsom Q-jouren är oerhört viktiga. Stockholm stad måste kunna erbjuda särskilt utsatta kvinnor stöd och skydd. Q-jouren har en specialkompetens och är unik som kvinnojour inriktad mot kvinnor med missbruksproblem som utsätts för våld. Därför måste den finnas kvar som en tillflyktsort för dessa utsatta kvinnor, säger Stefan Nilsson (MP) gruppledare i Stockholms stad. 

- Vi ser att den här jouren hjälper många utsatta kvinnor. Vi föreslår idag i en skrivelse till kommunstyrelsen att Q-jouren ska garanteras ett långsiktigt ekonomiskt stöd. Vi hoppas att den moderatledda majoriteten i Stockholm ska ta sitt förnuft till fånga och bifalla vårt förslag, så att Q-jouren kan fortsätta med sitt nödvändiga arbete, säger Stefan Nilsson.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.seKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02