I samband med Ungdomsparlamentets plenarsession i Stadshuset idag lämnar Miljöpartiet in en motion om att Stockholms stad ska införa 16-års rösträtt.

- Idag har ungdomar begränsade möjligheter att göra sin röst hörd. Genom att sänka rösträttsåldern kan vi ge fler unga människor möjlighet att få vara med och påverka på det mest grundläggande sätt en medborgare kan göra, genom att avlägga sin röst i demokratiska val, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stadshus.

I en rapport från Ungdomsstyrelsen uppger endast 13 procent av de unga att de har stort eller ganska stort inflytande över politiska beslut. Idag har ett tiotal länder i världen en rösträttsålder som är lägre än 18 år. I bland annat Schweiz har delstaten Glarus infört 16-årsgräns för att få rösta i kommunala val eller delstatsval.

- Vi ser att det finns en stor vilja bland ungdomar att få vara med och påverka. Motionen handlar också om att öppna upp för 16-åringar att bli valbara till Kommunfullmäktige. Det är en stor förlust att Stockholms stad idag inte tar tillvara ungas engagemang och unika kunskaper, säger Åsa Jernberg.

Miljöpartiets motion om 16-års rösträtt finns bifogad nedan under relaterat material.

Mer information om Ungdomsparlamentet

Under hösten har cirka 900 elever från 12 gymnasieskolor i Stockholm bidragit till de fem motioner som debatteras idag den 29/11 mellan kl. 09-16 i Stockholms stadshus. Motionerna lämnas till Stockholms stads politiker med en förhoppning från Ungdomsparlamentets ledamöter om att förslagen omsätts i reell politik.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se




Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02