Miljöpartiet presenterar idag 10 punkter för ett tryggare Stockholm. Den upplevda otryggheten bland stockholmarna har ökat. Vi har gjort omfattande investeringar i skola och socialtjänst under mandatperioden, ökat vuxennärvaron med fler fältarbetare och fler ordningsvakter och lagt 200 miljoner i en trygghetsfond för att rusta upp fysiska miljöer. Nu berättar vi vad vi vill göra under nästa mandatperiod från Miljöpartiets sida:

– Miljöpartiets trygghetspolitik bygger på en kombination av satsningar: Vi rustar upp otrygga platser, stärker vuxennärvaron på stan och förebygger att problem uppstår genom fortsatta satsningar på skola, ungdomsmottagningar och socialtjänst. Samtidigt ser vi att samhället måste agera kraftfullt mot skjutningar och gängkriminalitet här och nu genom omedelbara insatser från polis och socialtjänst, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.  

I december 2017 öppnade Framtid Stockholm en filial i Rinkeby, och Miljöpartiet föreslår nu att ytterligare en filial etableras, förslagsvis i Skärholmen. Framtid Stockholm består bland annat av uppsökande arbete, bedömning och behandling vid missbruk, särskilt kvalificerat kontaktmannaskap, stöd till brottsutsatta, medling och närvaro vid polisförhör. Genom att tidigt fånga upp ungdomar som dragits in i kriminalitet eller börjat använda droger kan vi hjälpa ungdomarna. Miljöpartiet vill även bygga ut antalet sociala insatsgrupper, en uppsökande verksamhet gentemot unga som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil eller som behöver stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil.

 – Vi vill redan 2019 se en till filial av Framtid Stockholm. Vi vill även att Stockholms stad bygger ut antalet sociala insatsgrupper, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

Miljöpartiet föreslår även fler fältassistenter, ökat stöd till civilsamhället och fler poliser.

 – Vi vill att Stockholm driver på för fler poliser. Genom fler fältassistenter och ökat stöd till civilsamhället så säkrar vi även upp att den totala vuxennärvaron på stan stärks betydligt, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

 

Urval av förslag i Miljöpartiets trygghetspaket (tiopunktsprogrammet är bifogat):

 • Bygg ut de sociala insatsgrupperna och anställa fler fältassistenter i varje stadsdel
 • Inrätta en till filial av Framtid Stockholm, förslagsvis i Skärholmen
 • Verkar för fler poliser och välkomnar den nya polisstationen i Rinkeby
 • Öka stödet till civilsamhället och satsa på community work – bred samverkan mellan bostadsbolag, stadsdelsförvaltningen, skolorna, polisen, föreningslivet, församlingarna, föräldrakontakter och nattvandrare med flera.

 

Bakgrund, trygghetssatsningar genomförda under mandatperioden:

 • 300 miljoner har investerats i barn- och ungdomsvården
 • Särskild lönesatsning mot fältassistenter, socialsekreterare inom barn- och ungdom och fritidsledare i de sju stadsdelar där behoven är som störst motsvarande 10 miljoner kronor och en löneförhöjning inom hela socialtjänsten på 17 miljoner kronor
 • Vi ger ytterligare 10 miljoner till de sju stadsdelsförvaltningar som har störst behov, för att exempelvis kunna anställa fler fältassistenter eller andra vuxna som arbetar med barn och unga.
 • 200 miljoner i en trygghetsfond, vilket bland annat finansierar upprustning av otrygga platser
 • 10 miljoner till Fryshuset för att de ska kunna anställa medarbetare som ska nå barn och ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet
 • Vi har satsat på den stadsövergripande ungdomsverksamheten Framtid Stockholm som nu öppnat en filial i Rinkeby för att bland annat motverka kriminalitet bland unga.
 • Social investeringsfond på 300 miljoner kronor med syfte att motverka utanförskap och social utsatthet

 

Presskontakt: 
Elisabeth Ekstrand, Pressekreterare, elisabeth.ekstrand@stockholm.se, 076-122 96 02

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02