Sverige och världen står inför stora utmaningar på miljö- och klimatområdet. Energi och resursanvändningen ska minska, liksom utsläppen av luft-, mark- och vattenföroreningar och mängden avfall. Politik syftar till att åstadkomma långsiktiga samhällslösningar och mycket kan göras lokalt.

Vi presenterar åtta goda exempel på hållbara städer, som visar just detta. Åtta svenska städer som skapat mer biogas, mer förnybar el och värme, rent vatten och mindre sopor. Konkreta lösningar på befintliga problem har tagits fram genom politisk vilja.

Välkommen till ett seminarium om den hållbara staden och hur man bedriver miljöpolitik på riktigt!

Kom och diskutera och lär mer om dessa smarta systemlösningar. Riksdagsledamöter från båda blocken medverkar, liksom kommunpolitiker, tillsammans med Sveriges ledande miljöorganisationer.

Medverkande
Barbara Evaeus, Manager Climate Communications, WWF
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen
Ilmar Reepalu (S), vice ordf SKL, kommunalråd Malmö
Karin Svensson-Smith (MP), riksdagsledamot
Cecilie Tenfjord-Toftby (M), riksdagsledamot
Lars Thomsson (C), kommunalråd Gotland

Moderator: Cecilia Garme

Tid Onsdagen den 7 juli, kl 9.30-11.00. Lunchmacka serveras.

Plats Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, Lokal E31

Ytterligare upplysningar
Monica Lövström, public affairs Avfall Sverige 070-535 66 42

Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten representerar infrastruktur som är grundläggande för invånarnas dagliga liv, nämligen vatten-, värme- och energiförsörjning samt avfallshantering. Satsningar på infrastruktur för samverkan mellan våra näringar bygger den hållbara staden underifrån.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20