Den köpta energin på Skaraborgs sjukhus Mariestads har minskat med 54 procent sedan 1995. Det gav teknikerna Peter Ljungberg, Aron Sundqvist och Peter Fredriksson regionens miljöstipendium 2017.

Regionen har som mål att halvera energianvändningen i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995. Redan 2016 hade sjukhuset i Mariestad minskat användningen med 54 procent. Det innebär en minskning med 3 500 000 kwb. I dagens energipris är det en besparing på drygt 2 miljoner kr/år.De tre teknikerna Peter Ljungberg, Aron Sundqvist och Peter Fredriksson, Västfastigheter, ligger bakom jobbet och får miljöstipendiet.

Aron Sundqvist var dock inte med under utdelningen i samband med regionfullmäktigemötet.

Ett bra samarbete med sjukvården, ett tydligt uttalat mål och personer som brinner för uppgiften är några av framgångsfaktorerna bakom prestationen.

- Detta är något vi brinner för och vi är givetvis glada att det uppmärksammas! Vi har bra engagemang både hos oss och hos sjukvården.  Vi går ofta energironder tillsammans och hittar förbättringar som sänker energianvändningen och samtidigt är bra för verksamheten. Till exempel har vi satt upp närvarogivare på ljuset så att det släcks när ingen är där, det spar energi och ger en ökad trygghet för personalen, berättar Aron Sundkvist och Peter Fredriksson.

-  Energiminskning är ett prioriterat mål och vi letar kontinuerligt efter förbättringsåtgärder som kan minska energianvändningen. Även nu när vi kommit så långt har vi en lista med konkreta punkter som vi söker medel för att åtgärda, säger Peter Ljungberg.

En rad kreativa förbättringsåtgärder

Genom att köpa in ett bassängtäcke till rehabbassängen så har både energianvändningen sänkts och inomhusklimatet förbättrats för personalen. Det kostar mycket att värma upp en rehabbassäng med varmt vatten. Genom att lägga på ett täcke så avdunstar inte så mycket vatten och värmen stannar i bassängen. Fukthalten i rummet sjunker också vilket gör att personalen fått ett bättre inomhusklimat. Det är en investering som sänkt den köpta elen med 6 000 Kwb el per månad och betalat igen sig på mindre än 1,5 år.

En annan åtgärd man infört är att optimera värmestyrningen genom en tidsfiltrering som styr hur temperaturen inomhus faller när temperaturen utomhus ökar. Mariestads sjukhus har ett bra klimatskal på fastigheterna vilket gör att vi kan ha ett längre spann på tidsstyrningen. Det har medfört ett bättre inomhusklimat samtidigt som det sänkt energianvändningen.

Samtidigt som den köpta energin har minskat har andelen driftstörningar och felanmälningar minskat. Investeringar för att sänka energin har resulterat i säkrare och mer kostnadseffektiva anläggningar och ett bättre inomhusklimat på sjukhuset.

Fakta Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium

Stipendiet ska uppmuntra anställda eller verksamheter inom Västra Götalandsregionen som gjort något - utöver vad som kan förväntas inom ramen för sitt arbete - för vårt interna miljöarbete. Den årliga stipendiesumman är på högst 50 000 kr.

Pengarna ska användas till ytterligare utveckling av miljökompetensen och miljöarbetet inom verksamheten. Erfarenheterna ska också kunna spridas inom Västra Götalandsregionen. Även Regionservice får ta emot pengar för sin upphandling av operationsset, en upphandling som minskat det totala avfallet av sterila förpackningar med cirka 645 000 styck per år.

Stipendiet har delats ut sedan 2002 och detta blir sjunde gången Västfastigheter får det.

Thomas Bjarnemo
070- 810 90 85

Kontakt


Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145