På Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp är miljö och hållbarhet en viktig del i utbildningarna. Onsdagen den 7 mars samlas eleverna från båda skolorna på Sötåsen för att ägna en hel dag åt workshops på temat miljö.

Miljötemadagen är en årlig tradition på naturbruksskolorna. Med fokus på miljö och hållbarhet får elever under en hel dag ägna sig åt aktiviteter som att ta reda på var olika matvaror kommer från och hur de producerats, se hur en biogasanläggning fungerar, hur solceller kan tillverka energi eller räkna ut hur de egna vardagsrutinerna påverkar klimatet.

-        Syftet med dagen är att skapa en förståelse för miljö och medvetna val. Vad gör jag i min vardag och hur påverkar det min omgivning? berättar Britt-Marie Benjaminsson, lärare och projektledare på Sötåsen.

Media välkomna
Media är välkomna att besöka Sötåsen under miljötemadagen. Programmet pågår från 09.30 – 15.30. Kontakta Sofie Bertilsson, 070-082 56 69 eller sofie.bertilsson@vgregion.se, för mer information kring program och hållpunkter.

Kontakt
Britt-Marie Benjaminsson, lärare/projektledare
072-542 45 98
britt-marie.benjaminsson@vgregion.se
 

Sofie Bertilsson, kommunikatör
070-082 56 69
sofie.bertilsson@vgregion.se

Kontakt


Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

0730-98 37 02

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527