KSRR:s förbundschef Jan Jan Fors, verksamhetsutvecklare Magnus Ivansson, Håkan Dahlgen, VD Nybro Energi och Niklas Lindvall, produktionschef Fotograf/Källa: Ulrika Bergström, KSRR

Kortare transporter och ingen import av avfall. Det är resultatet av det samarbetsavtal som undertecknades av parterna i förra veckan.

KSRR kommer därmed leverera 30 000 ton avfall per år till Nybro Energi, vilket är halva den totala volymen som förbränns i Nybros kraftvärmeverk.

Tack vare det nya samarbetsavtalet säkerställer KSRR att vi med säkerhet vet att vi har avsättning för samma mängd avfall.

För Nybro Energis del betyder avtalet samtidigt att de inte behöver importera avfall för att producera el och värme i Nybro.

En av de största fördelarna med samarbetet är att transportsträckorna minskar betydligt.
- Istället för att köra till Blekinge med askan får vi mindre miljöpåverkan genom att endast köra 15 kilometer till Moskogen. Dessutom säkrar vi tillgången av bränsle för kraftvärmeproduktionen på ett stabilt sätt, säger Håkan Dahlgren, VD vid Nybro Energi.

Avtalet innebär också att KSRR på årsbasis ska ta hand om 5 000 ton aska från kraftvärmeverket, samt att de tillhandahåller ett mellanlager på 4 000 ton avfall i händelse av driftsstopp.

Magnus Ivansson, affärsutvecklare på KSRR, håller med lyfter också de mer långsiktiga fördelarna att samarbeta med Nybro Energi.

- Miljövinsterna till följd av kortare transporter är nog så värdefulla även för KSRR. Det stora i detta är också att vi samarbetar lokalt, det gagnar alla. konstaterar Magnus Ivansson.

Avtalet löper över fem år och gäller från 1 januari 2019.KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41

Maria Schade

Förbundschef

maria.schade@ksrr.se