Det finns ett brett stöd hos stockholmarna för att införa miljözoner och en tydlig önskan hos att kunna andas frisk luft enligt Novus, kommenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén. Över 1 000 personer beräknas dö i förtid varje år i Stockholm på grund av kvävedioxid från dieselbilar och nu behöver de smutsigaste bilarna bort från de mest utsatta gatorna. Det kan vara Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan.

– Barn drabbas allra hårdast av dålig luft. I dag släpper framför allt dieselbilarna ut stora mängder hälsofarliga partiklar och kväveoxider.  Miljöpartiet vill införa miljözoner från 2020 så att de smutsigaste bilarna inte tillåts köra på vissa gator och områden: Sveavägen, Hornsgatan och S:t Eriksgatan exempelvis, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Drygt 1 000 personer beräknas dö en för tidig död varje år i Stockholms län på grund av dålig luft från vägtrafiken. Den absolut dominerande källan till utsläpp av kvävedioxid i stadsmiljö är biltrafiken. Stockholms stad klarar inte lagstiftade gränsvärden för luftkvalitet och staden klarar inte heller det av riksdagen beslutade miljömålet om frisk luft.

– Det finns en tydlig önskan hos stockholmarna att kunna andas frisk luft och ett brett stöd hos stockholmarna för att införa miljözoner enligt Novusundersökningen. Miljöpartiet går till val på ren luft, en trygg trafikmiljö för stockholmarna och vill ha en utsläppsfri innerstad 2030. Vi vill skapa en levande stad med hög livskvalitet, minskad klimatpåverkan och där alla barn får goda uppväxtvillkor, säger Daniel Helldén.

Rapporten från Östa Sveriges luftvårdsförbund om 1 000 förtida döda: http://www.oslvf.se/wp-content/uploads/2018/04/Exponering-av-luftf%C3%B6rureningar-_Slb-analys.pdf

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02