Tingsrätten fastställer att Region Gävleborg gjort sig skyldiga till diskriminering gentemot Lars-Göran Waden. Det är en unik dom och en stor framgång för DHR och upprättelse Lars-Göran Waden. För första gången har en organisation drivet ett diskrimineringsärende angående bristande tillgänglighet i domstol och vunnit.

Resultat av målet: Region Gävleborg fälls för diskriminering av Lars-Göran Wadén och huvudmännen för kollektrafiken är alltid ansvariga - inte entreprenörerna som utför trafiken.
 
 
DHRs syfte utöver att Lars-Göran Wadén skulle ges upprättelse för diskriminering var att pröva diskrimineringslagens verkan. Det här fallet visar att individer behöver organisationer som DHR för att kunna driva komplexa mål som diskrimineringsärenden. Denna vinst gör Diskrimineringsombudsmannens tidigare ställningstagande att inte driva fallet än mer märkligt och det finns all anledning att ifrågasätta deras bedömningar.
 
Det tidigare klargörandet från Högsta domstolen om ansvarsfrågan var ett bra första steg i att förtydliga lagen. Något som var nödvändigt för att ens komma vidare i frågan om själva diskrimineringen. Domen får stor effekt på alla diskrimineringsfall som rör kollektivtrafiken.
 
- Jag är mycket nöjd över domen. Jag har aldrig tvivlat på att det var rätt beslut att driva fallet. Inte bara har det arbete vi lagt ner gett vår medlem upprättelse och skickat en tydlig signal till verksamhetsutövarna om att diskriminering på grund av tillgänglighet inte är OK.
Det jag hoppas nu händer är att verksamhetsutövare själva tar initiativ och ansvar för sitt tillgänglighetsarbete och ser möjligheterna i att deras verksamhet är öppen för alla. Tack till alla som stöttat oss i detta viktiga arbete säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR
 
Resultat av målet: Region Gävleborg fälls för diskriminering av Lars-Göran Wadén och huvudmännen för kollektrafiken är alltid ansvariga - inte entreprenörerna som utför trafiken.Personer med nedsatt rörelseförmåga har alltid funnits och kommer alltid finnas som en del av den mänskliga mångfalden. Men att leva med nedsatt rörelseförmåga är tyvärr ofta en kamp mot den samhälleliga enfalden.


Kontakt


Rasmus Isaksson

Förbundsordförande DHR

rasmus.isaksson@dhr.se

070-508 80 29

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38