Ungdomar i Södra Älvsborg som har eller som riskerar att hamna i missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar kommer från och med den 15 mars 2021 att kunna få hjälp på en ny öppenvårdsmottagning. Mottagningen heter Mini-Maria. Modellen finns i Göteborg och är väl etablerad i andra regioner i Sverige. Nu har turen kommen till Södra Älvsborg.

Mini-Maria Södra Älvsborg har sin huvudmottagning på Österlånggatan 64 i Borås med närmottagningar runt om i Södra Älvsborg. Mottagningen är en integrerad verksamhet där personal från hälso-och sjukvård och socialtjänst dagligen jobbar tillsammans i syfte att stötta unga och deras familjer i frågor som rör missbruk.

På Mini-Maria kommer socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare arbeta tillsammans. Verksamheten drivs gemensamt av Regionhälsan och Borås Stad och vänder sig till ungdomar upp till 21 år samt deras anhöriga i Borås, Svenljunga, Ulricehamn, Bollebygd, Herrljunga, Tranemo och Vårgårda. Mottagningen bygger på samverkan mellan ovan nämnda kommuner och Västra Götalandsregionen.

En central utgångpunkt på mottagningen är att stödet och behandlingen ska involvera både ungdomen och hens familj.

- En viktig utgångspunkt för Mini-Maria i Södra Älvsborg är att vara proaktiv och nå ungdomar och deras anhöriga i ett tidigt skede av risk- och missbruk och att vi möter ungas behov och skapar förutsättningar för en god livskvalitet när vårdgivarna samverkar, säger Sebastian Nydén ordförande i Mini-Marias styrgrupp och socialchef i Svenljunga kommun.

Ungdomarna och deras familjer kan ta en egen direktkontakt med mottagningen och det krävs ingen remiss eller bistånd för att påbörja en kontakt. Stödet är kostnadsfritt. Mini-Maria kommer att erbjuda information, stöd och behandling vilket ska ske genom bland annat rådgivning och vård som utgår ifrån den unges behov. Mottagningen erbjuder samtal, drogtester och medicinsk och psykologisk behandling och Mini-Maria kan även erbjuda konsultativa insatser till andra professionella som kan komma att vara nödvändiga.

- Äntligen öppnar vi en Mini-Maria i Södra Älvsborg för såväl de unga som deras familjer. Vi ger information, råd och stöd kring riskbruk och missbruk, där personalen har stor erfarenhet. Vi vill vara med och göra skillnad för unga och ser fram emot att bli en lättillgänglig mottagning där de unga känner sig lyssnade på, säger Åsa Gärdelöv som är enhetschef från Regionhälsan på Mini-Maria Södra Älvsborg.

Kontaktpersoner:

Hans Abrahamsson
Förvaltningschef Individ och familjeomsorgsförvaltningen, Borås Stad
Telefon: 033-353511 E-post: hans.abrahamsson@boras.se

Ingela Wessbo
Regionområdeschef, Regionhälsan, VGR
Telefon: 070-207 97 65 E-post: ingela.wessbo@vgregion.se

Ordförande styrgrupp för Mini-Maria:
Sebastian Nydén
Socialchef Svenljunga kommun
Telefon: 0325-180 00 E-post: sebastian.nyden@svenljunga.se

Kontaktperson Mini-Maria:
Åsa Gärdelöv Enhetschef Mini-Maria/Regionhälsan
E-post: asa.gardelov@vgregion.se

Mini Maria Södra Älvsborg: www.minimariasodraalvsborg.se Telefon: 010-435 95 40

Om Regionhälsan
Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd.
Regionhälsan bildades den 1 januari 2019 och har 1 858 medarbetare på fler än 150 platser i hela Västra Götaland.

Ett urval av Regionhälsans verksamheter:
Barnmorskemottagningar, Ungdomsmottagningar, Gynekologiska mottagningar, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, Sjukvårdsrådgivning 1177 Vårdguiden på telefon, Forskning- och utveckling, Kunskapscentrum, Smittskydd VGR, Sjukhusapoteket VGR, Sjukvårdens larmcentral VGR.

Välkommen att besöka Regionhälsans webbsida och pressrum

Relaterade bilderKontakt


Veronica Fareld

Kommunikatör

veronica.fareld@vgregion.se

070-371 12 25

Monica Bengtson

Kommunikatör

monica.bengtson@vgregion.se

072-201 81 12