Nyligen fick två patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset nya hjärtklaffar med hjälp av en minimalinvasiv metod. Tolv medarbetare från flera olika specialiteter krävs för att göra interventionen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför i princip alla typer av hjärtoperationer. Men det har länge saknats en bra metod för att hjälpa svårt sjuka personer med dåligt fungerande mitralklaffar. Öppen kirurgi medför risker som förvärrad hjärtsvikt, svikt i njurar eller andra organ och allvarliga infektioner. De interventionella metoderna har inte heller fungerat perfekt för denna grupp.

– När riskerna blir allt för stora återstår, fram tills nu, egentligen bara läkemedelsbehandling och i slutändan palliativ vård, säger thoraxkirurgen Carl Johan Malm som har varit med och tagit fram den nya behandlingen som testades med framgång på två patienter i juni i år.

Många personer inblandade i interventionen

Med den nya metoden Tendyne får patienterna en ny artificiell hjärtklaff på ett minimalinvasivt sätt. Flera personer är inblandade i interventionen. Särskilda thoraxanestesiläkare och sjuksköterskor sköter övervakningen.

Thoraxkirurgen gör ett litet snitt mellan två revben och en specialtränad klinisk fysiolog undersöker hjärtat med ultraljud via patientens matstrupe. Interventionella kardiologer, hjärtsviktskardiologer, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och thoraxradiologer arbetar också i salen. Med ett specialkonstruerat instrument för teamet in den nya hjärtklaffen genom hjärtats nedersta spets.

– Samtidigt som hjärtat pumpar placerar vi den nya hjärtklaffen under ultraljudsvägledning. Under några sekunder blockeras cirkulationen, medan vi roterar klaffen rätt och vecklar ut den fullt på sin rätta plats. Sedan fungerar den genast som den ska, förklarar Carl Johan Malm.

Unikt bred kompetens samlad på Sahlgrenska

Den nya behandlingen är ett resultat av ett mycket tätt samarbete mellan olika specialiteter och verksamheter på sjukhuset. Alla interventioner av det här slaget utförs på Bild- och interventionscentrum, som är utrustat med all den teknik och bilddiagnostik som krävs. Men förutsättningarna handlar inte bara om teknik.

– Vi har en unikt bred kompetens samlad på Sahlgrenska: vi kan verkligen erbjuda allt från barnoperationer till hjärttransplantationer. Det säger faktiskt något när de som utvecklar klaffarna vill samarbeta med oss, det är inte en självklarhet: förtroende och samarbete är viktigt för utvecklingen och patienterna, säger den interventionella kardiologen Jacob Odenstedt.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000