I morgon, den 4 april, är det internationella dagen för minor och minröjning, instiftat av FN. Dagen utnyttjas runtom i landet till att informera om minröjningen som pågår i världen, bland annat av veteraner som själva varit med i arbetet. Eliminerandet av landminor ingår i flera av de Globala målen för 2030 som världens ledare enats om.

Internationella dagen för minor och minröjning, den 4 april varje år, är instiftad av FN för att uppmärksamma arbetet med minröjning och det stora lidande som kvarlämnade minor orsakar på en konfliktplats i många decennier efter att konflikten är avslutad. Varje år beräknas 10 000 personer falla offer för landminor.

Svenska veteraner hjälper till i arbetet
Även Sverige hjälper till i det svåra minröjningsarbetet, bland annat i Irak där hela arbetet leds av en svensk. Arbetet är mycket svårt och tungt påfrestande både psykiskt och fysiskt, och efter insatsen krävs omhändertagande. 

En svensk som deltar i civila eller militära insatser i utlandet sanktionerade av världssamfundet kallas efter hemkomst för veteran, och det ideella förbund som samlar alla Sveriges veteraner är Sveriges Veteranförbund. De bedriver stödverksamhet för veteraner och anhöriga och företräder veteranernas intressen.

– Minröjningsarbetet är ett bra exempel på de många insatser som svenska veteraner gör i utlandet, utanför de mer väluppmärksammade militära insatserna under Försvarsmaktens ledning. Det här är ett väldigt viktigt och precis lika utsatt och riskfyllt arbete som de militära truppernas, så de förtjänar verkligen vår respekt och erkänsla efter sin insats, säger Sverker Göranson, förbundsordförande för Sveriges veteranförbund och som också tidigare varit överbefälhavare i Försvarsmakten.

I samband med Internationella dagen för minor och minröjning passar många organisationer, som Sveriges veteranförbund och Svenska FN-förbundet, runtom i landet på att informera allmänheten om minröjningsarbetet som pågår runtom i världen och som leds av FN:s minröjningsorgan UNMAS. 
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen.


Kontakt


Martin Ruist

Presskontakt

martin.ruist@fourpr.se

073-9321262

MariAnne Boström

Generalsekreterare

marianne@sverigesveteranforbund.se

070-879 90 84