I dag firas En köpfri dag runt om i Europa. Det är en internationell kampanj för att väcka medvetenhet om konsumtionsmönster världen över, och visa alternativ.

Alternativ finns det gott om inom ramen för projektet ”Europa minskar avfallet”:

• Samarrangemanget "Mer jul - mindre sopor" i nätverket Avfall Värmland med 21 kommuner, har bland annat haft skolaktiviteter, har information på hemsidan och arrangemang på stan.

• Def Waste, som är ett samarbete mellan 26 kommuner i östra Sverige, har en informationskampanj och delar ut klimatsmarta presentkort.

• En köpfri dag, uppmanar till en dag utan konsumtion.

• Bra Gaver lanserar en Facebook-app för att önska det man vill ha och på så sätt undvika onödig konsumtion.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som i år anordnas för tredje året i rad. Det pågår 19-27 november. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och av att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under minska avfallet-veckan anordnar 84 projektarrangörer ca 200 aktiviteter runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20