Är det dags att vinka hejdå till snön? Ja, vid seklets slut kommer antalet dagar per år med ett snödjup över 50 cm att ha minskat kraftigt i Västerbottens län. Det visar en klimatanalys som gjorts på uppdrag av bland andra Länsstyrelsen Västerbotten.

Snöanalysen har genomförts av SMHI på uppdrag av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. Den visar på att säsongen för snö kommer att ändras. Framöver förväntas snön falla senare under hösten, samt töa bort tidigare under våren. Den långsiktiga trenden är att vi får allt färre snödagar per år, och med mindre snödjup. Tillfälliga extremväder kommer också att bli allt vanligare till exempel i form av nederbörd, storm och värmebölja. Det är något som även kan ses i de långsiktiga klimatanalyserna.

Årets vinter med stora mängder snö i norra Sverige kommer alltså att bli allt ovanligare. Detta kommer att påverka länet på flera sätt. Turismnäringen måste börja se efter andra alternativ till naturlig snötillgång om man vill säkerställa att skidanläggningar kan öppnas ett specifikt datum. Även rennäringen kommer att påverkas av förändrade snödjup.

Juni kan för Hemavan bli helt snöfri och det största medelsnödjupet för en specifik dag minskar från 120 cm ned till drygt 90 cm i slutet av seklet (2069­­–2098) jämfört med referensperioden 1963–1992. För Umeå väntas minskningen av medelsnödjupet bli ännu kraftigare. Det största medelsnödjupet för en specifik dag väntas minska från 45 cm ner till strax över 10 cm vid slutet av seklet och från mitten av april väntas det vara snöfritt. I Lycksele väntas minskningen av medelsnödjupet för en specifik dag gå från cirka 50 cm till cirka 30 cm vid slutet av seklet (2069–2098) jämfört med referensperioden 1963–1992.

Läs mer i rapporten "Snö i ett framtida klimat i Västerbottens län" som du finner på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.

Länsstyrelsen Västerbotten vill också påminna om den nyligen utkomna handlingsplanen för klimatanpassning. Den tar ett större grepp på klimatförändringarnas konsekvenser och ger förslag på åtgärder för olika sektorer och näringar i samhället. Du hittar rapporten ”Klimatanpassa Västerbotten 2020–2025” på vår hemsida.

Kontakt

Johanna Aeschbacher
Klimatanpassningssamordnare
johanna.aeschbacher@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 45 37

Elin Sjökvist
Meteorolog
elin.sjokvist@smhi.se
Telefon: 011-495 87 16Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04