Minskat utbud av ekologiskt i dagligvaruhandeln bekräftas i Ekomatcentrums årliga butiksinventering i Sigtuna kommun.

Ekomatcentrums årliga butiksinventering i Sigtuna kommun bekräftar en kraftig nedgång av det ekologiska utbudet i dagligvaruhandeln. Utbudet har, sedan förra årets inventering, minskat med i genomsnitt 17 %. En nedgång som startade redan året innan. Trenden är tydlig. Stora Coop i Märsta som varit mästare på ekologiskt har minskat sitt utbud med 21 % under senaste året, ICA Kvantum i Märsta med 19 %.

Ekomatcentrums ekoinventering genomförs på uppdrag av Sigtuna kommun sedan 2014. Eftersom det har varit svårt att få tillgång till butikernas försäljningssiffror för ekologiskt har inventeringarna skett genom räkning av produkter. 44 ekologiska basprodukter har räknats, varav exempelvis kaffe är en. Har butiken 10 ekologiska kaffesorter på hyllan så har dessa räknats som 10 ekologiska produkter osv. Nu visar den senaste inventeringen att bredden på det ekologiska utbudet i butikerna har minskat.

Slimmat ekologiskt utbud i butikerna

De 44 inventerade ekoprodukterna fanns, liksom förra året, till 81 % på hyllorna, medan det totala utbudet av ekologiskt minskat med 17 %. En förklaring kan vara att butikerna slimmat det ekologiska utbudet. De erbjuder ekologiskt men inte med samma bredd som tidigare år. De har plockat bort hyllvärmare och satsat på ekoprodukter med hög omsättning eller tagit bort produkter till förmån för EMV såsom I Love Eco eller Änglamark. För kunden finns det helt enkelt mindre med ekologiskt att välja på i butikerna. Ekomatcentrum kan bara beklaga att ekoutbudet i butik minskar, då minskat utbud ger minskad efterfrågan.

- Jag är besviken, säger Eva Fröman på Ekomatcentrum. Intresset för ekologiskt har uppenbarligen falnat. Även ekokonsumenter vill ha mer än någon enstaka ekolimpa att välja på i butiken. Man bör ställa sig frågan om vem som bär ansvaret för denna negativa ekoutveckling inom dagligvaruhandeln?

Ingen av butikerna var med i kampanjen "Helt enkelt eko"

Ingen av butikerna var med i den nationella kampanjen ”Helt enkelt eko” som Organic Sweden, KRAV, Sveriges konsumenter och Ekologiska Lantbrukarna genomförde i detaljhandeln under september månad. Ingen av butikerna hade heller någon tillgänglig information till konsumenterna om vad ekologisk produktion är och står för.

 

Ekomatcentrum

Ekomatcentrum – Informationscentrum för ekologiska produkter är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att öka intresset för ekologisk och klimatsmart mat i livsmedelskedjans alla led. Genom samverkan, information och utveckling strävar Ekomatcentrum mot målet ”En hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i alla led”.
Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30