Migrationsverket ska utöka förvarsverksamheten med minst 100 platser till 1 oktober i år. Det har regeringen beslutat. Sannolikt kommer det före detta fängelset Kirseberg i Malmö att användas som lokal för de nya förvarsplatserna. 130 – 150 medarbetare behöver rekryteras för att klara starten till 1 oktober.

Regeringen gör bedömningen att det stora antalet asylsökande under hösten i fjol kommer att leda till att betydligt fler personer får ett av- eller utvisningsbeslut framöver. Samtidigt stannar ett stort antal personer som fått av- eller utvisningsbeslut kvar i Sverige, och behovet av att öka det frivilliga återvändandet ökar, enligt regeringen.

De åtgärder som vidtagits för att öka återvändandet leder till att det troligen behövs fler förvarsplatser, skriver regeringen. Därför har Migrationsverket nu fått i uppdrag att öka antalet förvarsplatser med 100 till den 1 oktober.

Migrationsverket, Kriminalvården och fastighetsägaren Specialfastigheter höll i fredags ett första möte med anledning av regeringsuppdraget. Mötet hölls i Malmö, där möjligheterna att använda det tidigare fängelset Kirseberg diskuterades.

– Jag ser stora möjligheter att kunna använda Kirsebergs starka skalskydd för att kunna bygga upp en mer öppen och förvarsspecifik verksamhet inom skalskyddet, säger Torbjörn Nyberg, chef för avdelningen förvar.

– Vi förbereder nu rekryteringen av 130 till 150 medarbetare, vilket behövs för att kunna få igång 100 nya platser till 1 oktober, säger han.

Han ser Kirseberg som huvudalternativet och man arbetar nu intensivt för att få till en kontraktslösning som passar alla parter.

– Men inget är formellt ännu klart, säger Torbjörn Nyberg.

Enligt regeringsuppdraget är de nu minst 100 planerade platserna en tillfällig lösning. Verket får samtidigt i uppdrag att i samarbete med andra berörda parter planera för att långsiktigt utöka förvarsverksamheten, liksom att ta fram förslag som på kort sikt ökar flexibiliteten när det gäller antal platser.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.