Misa förbereder just nu det andra internationella mötet i EU projektet ”Next Step – Supported employment” som går av stapeln i Stockholm under maj 2014.

Misa förbereder just nu det andra internationella mötet i EU projektet ”Next Step – Supported employment” som går av stapeln i Stockholm under maj 2014. Projektet är initierat av EUSE (Europeiska supported employment organisationen) och syftar till att undersöka och analysera ”best practice” inom supported employment. Idén är att projektet ska leda till att förbättra och utveckla metodiken genom att studera case från olika länder och olika system. I projektet samarbetar Misa med bland andra: Arbetsforskningsinstitutet i Norge, Universitet i Salamanca i Spanien, Lapplands Universitet i Finland, Center för studier om funktionsnedsättning i Wales, Universitet i Warsawa, den Europeiska centralorganisationen för supported employment (EUSE) och ett flertal andra SE organisationer. Mötet i Stockholm sker under maj 2014.
Projektet beräknas vara klart under hösten år 2015.

Misa representeras i projektet av:
Andreas Andersson – Enhetschef Misa Döbelnsgatan
Peter Hurtig – Forskningsstrateg Misa AB
Agneta Öhrnberg – Arbetskonsulent Misa Södertälje
Mimmi Darbo – Utbildningsansvarig Misa Kompetens/Ordförande SFSE
Magnus Tideman – Professor i Handikappvetenskap/Forskningsledare Misa AB

Vid frågor om projektet:
Kontakta Peter Hurtig, peter.hurtig@misa.se, 073-600 14 87
Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88