Stefan Lahti kommer att tala på ett av seminarierna som hålls på Sverigemöte 2013 den 15 – 16 mars i Karlstad.

Sverigemöte 2013 är den 15 – 16 mars  i Karlstad. Konferensen vänder sig till alla moderater med förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag och föreningar.
Misas vd Stefan Lahti är inbjuden för att tala på seminariet "Individuellt stöd i arbete".
Andra medverkande på seminariet är Christina Husmark Persson (M), riksdagsledamot och Li Jansson, Svenskt Näringsliv, moderator är  Elisabeth Svantesson (M ), ordförande arbetsmarknadsutskottet.
Hur kan fler med nedsatt  arbetsförmåga få plats på arbetsmarknaden, i daglig verksamhet hos företag och kommuner? Hur jobbar man med stödsystem/ subventionerade anställningar samt rätt matchning? Är frågor som diskuteras.


 Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88