Våren 2022 arrangerar SMHI två olika webbsända seminarier inför de två nästkommande rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC.

Seminarierna vänder sig till journalister. Innehållet handlar om IPCC:s arbetsprocesser samt fördjupad information om de områden som lyfts fram i rapporterna.

Observera att arbetet med rapporterna pågår ända fram till det att IPCC lanserat rapporterna. Först då kommer resultat och slutsatser att vara tillgängliga.

Detaljprogram och inbjudan kommer senare, men boka gärna in följande tillfällen i din kalender redan nu:

  • 8 februari 2022 kl. 09.00 - 10.30 inför IPCC-rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” (lanseras den 28 februari)
     
  • 14 mars 2022 kl. 09.00 - 10.30 inför IPCC-rapporten ”Att begränsa klimatförändringarna" (lanseras den 4 april)

Vill du anmäla dig direkt? Gör det gärna via e-post till evamarie.tornstrom@smhi.se

Varmt välkommen!

SMHI nationell kontaktpunkt för IPCC
Markku Rummukainen och Camilla Andersson

 

Mer information om IPCC:s rapporter:

Om FN:s klimatpanel IPCC och dess rapporter på SMHIs webbplats

Om IPCC och kommande rapporter på IPCC:s webbplats


SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.

Vi samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar, analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt, året om.

Därför vågar vi lova dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt till framtidens infrastruktur. Våra underlag hjälper samhället att nå de nationella miljökvalitetsmålen och hantera morgondagens globala utmaningar.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.Kontakt


EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746