Ann Aldéns nya bok Mission i vår tid handlar om Svenska kyrkans identitet och självbild som ständigt utmanas av förändringar i omvärlden.

Ann menar att kyrkan måste våga släppa taget och ersätta kontroll med tillit. I boken ger Ann Aldén en bakgrund till begreppet mission och tankar om vad mission kan vara i dag. 

"Vad innebär det att vara kyrka här och nu? Vad borde det innebära? I den här boken vill jag dela tankar och erfarenheter som jag hoppas kan inspirera dig och er som läser i sökandet efter svaret på dessa frågor. Det är en reflektion kring församlingens sändning och ett försök att belysa kyrkans missio i den så kallade senmoderna kulturen" skriver Ann i bokens förord. 

Ann Aldén är präst och kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling i Malmö. Hon är teologie doktor i missionsvetenskap med ekumenik vid Lunds universitet, och är flitigt anlitad som föreläsare.

Högupplöstbild finner du under bilder. För att beställa boken gå in på www.verbumforlag.se
Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28