Omslag: Missionärerna Fotograf/Källa: Jonas Jonas

Långt innan globaliseringen var kyrkan en internationell miljö. I ljuset av missionärernas öden och äventyr tecknar biskop emeritus Jonas Jonson en biografi över Svenska kyrkans mission i en ny bok. Det är en människornas historia och en i hög grad kvinnornas historia.

- Missionärerna öppnade kyrkan mot omvärlden. Varenda församling i Sverige drogs in i mötet med kulturer långt borta. Hela Sverige fick en hundraårig grundkurs i religionsmöte och mänskliga rättigheter, säger Jonas Jonson.

Svenska kyrkan sände under åren 1874 - 1974 sammanlagt 814 missionärer till Afrika och Asien. Missionärerna var präster och läkare, diakoner och sjuksköterskor, lärare och ekonomer, ingenjörer och kommunikatörer. Många blev kvar hela livet. De kom ur alla samhällsklasser och var för sin tid ofta välutbildade.

Två av tre var kvinnor. Långt innan det fanns tjänster för kvinnor i Svenska kyrkan gjorde de betydande insatser i Sydafrika och Indien, i Zimbabwe, Kina och Tanzania. Missionärerna var en del av den globala missionsrörelse som följde i väckelserörelsernas spår och kulminerade runt första världskriget.

Vad fick människor att ägna sitt liv åt kristen mission? Hur påverkades Svenska kyrkans självbild och teologi av missionen? Vad betydde den för statlig biståndspolitik? Hur förhöll sig missionärerna till kolonialism, rasism och kastsystem?

Det är frågor som Jonas Jonson initierat behandlar när han sätter in Svenska kyrkans mission i dess historiska och teologiska sammanhang.

Jonas Jonson är biskop emeritus i Strängnäs stift och docent i missionsvetenskap. Han har bland många uppdrag varit medlem i Kyrkornas världsråds centralkommitté, biträdande generalsekreterare i Lutherska världsförbundet och ordförande i samarbetskommittén mellan Kyrkornas världsråd och den katolska kyrkan.

Författaren kommer gärna till stift, församlingar eller bibliotek och berättar om Svenska kyrkans mission, vad missionärerna gjorde och vad missionen betydde för kyrkans utveckling i Sverige. Kontakta: jonasjonson@telia.com

 

Produktfakta

Titel: Missionärerna, En biografisk berättelse om Svenska kyrkans mission 1874-1974

Författare: Jonas Jonson

Förlag: Verbum AB

Omslag: Anna Larsson

Grafisk form: Aina Larsson/Sättaren

ISBN: 978-91-526-3766-1

Pris från: 325 kr/st

 

 

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28