Ett nytecknat samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Skidskytteförbundet säkerställer att Skidskyttelandslaget får tillgång till Mittuniversitetets spetskompetens avseende tester och forskning.

– Vårt gemensamma mål är att utveckla skidskyttesporten nationellt och internationellt, säger Rikard Grip, Generalsekreterare på Skidskytteförbundet. För att det ska vara möjligt krävs spetskompetens och tillgång till den senaste forskningen. Samarbetet med Mittuniversitetet ger oss möjlighet att fortsätta ligga i frontlinjen och därmed förutsättningar att sträva mot vår vision som är att Sverige ska vara världsledande inom skidskytte.

Skidskytteförbundet och Mittuniversitetet samarbetar sedan många år inom flera områden genom skidskytteuniversitetet, olika forsknings- och utvecklingsprojekt, WCR (World Championship Region) samt utbildning och testverksamhet. Syftet med det nya avtalet är att fördjupa och vidga samarbetet. Det kan ske genom delade tjänster, samverkansdoktorander, verksamhet för barn- och ungdom liksom en mängd andra områden.

– Det här är ytterligare ett led i att bygga upp långsiktigt hållbara forsknings- och utvecklingssamarbeten med idrotten, i det här fallet skidskyttet. Avtalet säkrar landslagets tillgång till forskningskompetens och det ger oss utökade möjligheter att arbeta nära elitaktiva för att vidareutveckla vår spetsforskning inom idrott och prestation, säger Anders Fällström.

I avtalet regleras bland annat testverksamheten där riktmärket är att skidskyttet ska ges två testtillfällen årligen för cirka 40 elitaktiva och samtidigt får Mittuniversitetets forskare rätt att nyttja de fysiologiska testerna för utvärdering och forskning i samråd med Skidskytteförbundet. Skidskyttet får tillgång till Mittuniversitetets labb, däribland höghöjdskammaren, för träning och även här får forskare rätt att använda testdata från landslagsaktiva efter dialog med Skidskytteförbundet.

– Vi kommer också att ha direkt tillgång till en av Mittuniversitetets forskare, Marko Laaksonen. Han kommer att ha en delad tjänst mellan universitetet och skidskytteförbundet. För att knyta ihop idrottens behov med den akademiska forskningens resultat behövs personer med verksamhet hos båda parter, säger Rikard Grip.

Mittuniversitetet finansierar tjänsten (lön, sociala avgifter mm) och Skidskytteförbundet finansierar kostnader som är knutna till tjänsten såsom lokalkostnad för kontor, resor, material och drift.

Det första avtalet löper över ett år, men under hösten 2021 tillsätts en styrgrupp med uppgift att arbeta fram ett nytt bredare avtal som tar vid i maj 2022.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, anders.fallstrom@miun.se, 010-142 86 40
Rikard Grip, generalsekreterare svenska Skidskytteförbundet, rikard.grip@skidskyte.se, 070-372 14 05

Sverige - Världsledande inom skidskytte

Svenska Skidskytteförbundet arbetar för att bredda skidskytte genom starka regioner och föreningar i hela landet, popularisera skidskytte genom att arrangera hållbara evenemang i världsklass samt skapa förutsättningar för eliten att nå internationell toppklass. Vår vision är att Sverige ska vara världsledande inom skidskytte. 


Bifogade filer

 IMG_7783

 IMG_7829


Ämnen

Vintersporter

Kontakt


Rikard Grip

Generalsekreterare

rikard.grip@skidskytte.se