Miljöpartiet har sedan länge drivit att Stockholm stad ska bilda ett bolag eller stiftelse med uppdrag att köpa in och förmedla bostäder till dem som av egen kraft inte kommer in på bostadsmarknaden, dvs "Housing First" eller bostadsgaranti.

- Vi välkomnar att socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) nu har anslutit sig till vår linje, att han säger sig vilja satsa på den politik som bygger på modern forskning. Vi ser med spänning fram mot vad han faktiskt tänker göra och om löftet innehåller några konkreta satsningar. Detta är inte ett område där vi ännu en gång kan svälja brutna löften, säger Stefan Nilsson (MP).

- Det är anmärkningsvärt att Kristersson väljer att diskutera frågan med 450 borgmästare, viceborgmästare och chefer på Eurocities-konferensen, innan han bjuder in till en blocköverskridande och långsiktig uppgörelse inom staden, säger Yvonne Ruwaida (MP).

Stockholm har ungefär 3 000 hemlösa, varav 400-600 personer är uteliggare. Miljöpartiet anser att det nuvarande systemet med boendetrappor, dvs försökslägenheter och biståndsbedömningar med korta mellanrum, är både dyrt och ineffektivt . Situationen kräver ett nytänkande som måste utformas utifrån den hemlöses vardag.

För kommentarer: Yvonne Ruwaida (MP) oppositionsborgarråd 0761- 29 18 95, Stefan Nilsson (MP) gruppledare 0761- 22 96 27.Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02