Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson är besviken över att Moderaterna väljer att bortse från skolledningens viktiga roll när de presenterar sina satsningar på skolan i budgetmotionen för 2017.

- Moderaterna borde ta intryck av näringslivet och grunda sin skolpolitik på en väl fungerande skolledning med tid och kompetens att ägna sig åt kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. En fungerande ledning är en förutsättning för stärkt attraktivitet för läraryrket och bättre elevresultat, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till den budgetmotion som Moderaterna presenterade idag.

Sveriges Skolledarförbund saknar framåtsyftande förslag för att komma tillrätta med den begynnande ledarkrisen i svensk skola.

- Har man ambitioner att bli det parti som har den bästa skolpolitiken duger det inte att låtsas som att styrningsfrågorna inte betyder något. Moderaternas budgetmotion var en besvikelse på den punkten, säger Matz Nilsson. Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207