I en debattartikel i Altinget i dag bemöter musikorganisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) den kritik som Paula Bieler Eriksson riktat mot upphovsrätten och en av regeringen nyligen tillsatt utredning om ett införande av en oavvislig rätt till ersättning för artister och musiker. SAMI menar att förslaget inte kringgår klassisk avtalsrätt utan innebär en ny rättighet på toppen av den gamla, som ska garantera att de som framfört verket ska ha rätt till en del av ersättningen.

 

Artikeln finns i sin helhet här: Modern upphovsrätt - en förutsättning för framgångsrikt musikskapande

– Det är bra att frågor kring upphovsrätten diskuteras. Särskilt när det gäller musiker och artister eftersom deras ställning i musikbranschens ekosystem behöver stärkas. Införande av en oavvislig rätt till ersättning är ett bra steg i den riktningen, säger Stefan Lagrell, vd SAMI.

– De förslag som ska utredas är viktiga för att modernisera upphovsrätten, innebär en utveckling av tidigare rättigheter och kan stärka den svagare avtalsparten, säger Ulrika Wendt, jurist och samhällspolitiskt ansvarig, SAMI.

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) grundades 1963 och är den kollektiva förvaltningsorganisationen i Sverige som bevakar artister och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell lagstiftning. SAMI representerar över 46 000 artister och musiker, både nationellt och internationellt, och samlar in upphovsrättslig ersättning till medlemmarna när deras musik framförs offentligt. Bara i Sverige betalar cirka 36 000 musikanvändare för att få använda musik i sin verksamhet. Internationellt har SAMI 66 avtal i 53 länder, vilket gör SAMI till en av de organisationer som har flest aktiva avtal för artister och musiker över hela världen. SAMI arbetar ständigt för att förbättra effektiviteten och noggrannheten i insamlingen för att öka intäkterna för utövande såväl i Sverige som internationellt.

www.sami.seKontakt