Människors arbetsförhållanden har stor betydelse för deras beslut att gå i pension eller att fortsätta arbeta. Många som fortsätter arbeta efter 65 års ålder väljer att gå ner i arbetstid. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som undersöker pensionsbeslut och förutsättningar för ett förlängt arbetsliv.

När människor går i pension har stor betydelse, både för deras egna pensionsinkomster och för samhällsekonomin. ISF har undersökt vilka faktorer som påverkar tidpunkten för pensionering och vilka motiv människor själva har för att gå i pension eller fortsätta arbeta.

– De flesta uppger positiva motiv för sina beslut att gå i pension eller att fortsätta arbeta. Men vi ser samtidigt att mindre resursstarka grupper har sämre valmöjligheter inför sin pensionering, säger Stefanie König, utredare på ISF.

De flesta som går i pension svarar att de har andra meningsfulla saker att göra än att arbeta. Och de flesta som fortsätter arbeta svarar att de gör det för att arbetet är stimulerande. Men det finns även en förhållandevis stor grupp som går i pension tidigt på grund av hälsoskäl eller för att arbetet är alltför stressigt. Runt en femtedel fortsätter också arbeta av huvudsakligen ekonomiska skäl.

ISF:s analyser visar också att personer med påfrestande arbetsförhållanden ofta går tidigt i pension, medan de som själva kan styra över sitt arbete blir kvar längre i arbetslivet.

Personer som fortsätter arbeta efter 65 års ålder förändrar ofta sin arbetssituation. Framför allt verkar möjligheten att gå ner i arbetstid vara en viktig förutsättning för att förlänga arbetslivet.

– En fjärdedel av alla som arbetar efter 65 uppger att de skulle vilja minska sin arbetstid. Och nästan hälften av de som arbetat heltid vid 64 års ålder hade gått ner på deltid efter 65, säger Stefanie König.

Även arbetsgivarnas inställning har betydelse för ett förlängt arbetsliv. En majoritet av de som fortsatt att arbeta efter 65 uppger att uppmuntran och stöd från arbetsgivaren har varit en bidragande orsak. Det finns också en mindre andel som svarar att de gått i pension för att de känt sig motarbetade av sina arbetsgivare.

ISF:s analys visar att både viljan och förmågan att fortsätta arbeta skiljer sig mellan olika grupper.

– Vi ser att resursstarka grupper är mer benägna att fortsätta arbeta, medan grupper där många har lägre genomsnittliga pensioner ofta går i pension tidigt. Om dessa mönster består kan det leda till ökad ekonomisk ojämlikhet bland framtidens pensionärer, säger Stefanie König.

Rapporten är ett samarbete med forskare på Linnéuniversitet som även var ansvariga för den underliggande enkätstudien. Runt 12 000 personer mellan 65 och 76 år svarade på frågorna.

Rapportens titel: Tidig och sen pensionering – en analys av pensionsålder, pensionsmotiv och förutsättningar för ett förlängt arbetsliv, ISF Rapport 2020:7

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Stefanie König, projektledare för rapporten, telefon 010-174 15 33.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör,
telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557