Den 4 december anordnar Energikontor Sydost ett seminarium om affärsmöjligheter för lokala företag vid utbyggnad av vindkraft, tillsammans med Uppvidinge, Alvesta och Ljungby kommuner. Under dagen på Åseda folkets hus kommer företag få möta vindkraftsprojektörer och entreprenörer samt få möjlighet att besöka vindkraftsparken i Lemnhult.

mt få möjlighet att besöka vindkraftsparken i Lemnhult.

Efter en inledning av Anette Olsson, Ljungby kommun, kommer deltagarna få höra Christer Andersson, Vindkraftcentrum, berätta om erfarenheter från utbyggnad av vindkraft i Jämtland och Västernorrland. Anders Fredriksson från Statkraft berättar om hur en vindkraftsprojektör tänker och vilken typ av tjänster som kan komma att efterfrågas. Dagen avslutas med ett studiebesök i Lemnhult, södra Sveriges största landbaserade vindpark.

”Ju mer en företagare vet hur olika entreprenader handlas upp i samband med en vindkraftsutbyggnad, desto större chans att tjänsten handlas upp lokalt”, säger Pierre Ståhl, projektledare vid Energikontor Sydost.

När vindkraft byggs ut finns det många möjligheter för lokala företag att vara med i processen. Inte bara de mest uppenbara tjänsterna, som avverkning av skog eller leverans av grus och betong. Även näringar som man kanske först inte tänker på kan sälja tjänster och produkter. Exempel på detta är restaurang och turism, elektriker, biluthyrare med mera.

Stor potential för vindkraft i Kronoberg

I Kronobergs län finns 2015 åtta vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på drygt 15 GWh per år. De vindbruksplaner som sex av länets kommuner har tagit fram, visar på en total potential på nästan 4 TWh (4 miljarder kWh). De senaste tio åren har förstudier utförts för mer än 650 vindkraftverk i länet. Även om endast en mindre andel realiseras så innebär detta stora investeringar. Lokala och regionala företag kan ta del av dessa och de arbetstillfällen som skapas.

Räkneexempel: Anta att det byggs 175 vindkraftverk i Kronobergs län. Anta vidare att varje verk producerar 8 GWh el per år och kostar 40 MSEK att bygga. Då blir den totala investeringen 7 miljarder kronor, som skulle kunna bli 500 – 1000 årsarbeten i regionen under byggfasen och 45 årsarbeten per år under driftsfasen (20 – 25 år).

För mer information, kontakta

Pierre Ståhl

070-688 75 20, pierre.stahl@energikontorsydost.seenergikontorsydost.se/vindkraft
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56