Fotograf/Källa: Energikontor Sydost

I Mönsterås kommun är både biblioteket och en förskola lågenergibyggnader i trä. Detta rönte stort intresse på ett seminarium i Warszawa nyligen, där Energikontor Sydost presenterade byggnaderna på ett seminarium om energieffektiva byggnader.

Båda byggnaderna fick stor uppmärksamhet, både för den låga energianvändning och för att kommunen i sin upphandling hade valt trä som material. Trä har ju betydligt lägre klimatpåverkan än stål och betong, dessutom ger det en bra innemiljö med låga ljudnivåer.

"Vi har haft väldigt många studiebesök, både när det gäller Galaxens förskola och biblioteket, främst från Sverige. Det sporrar oss ju lite extra när det uppmärksammas internationellt." säger Thomas Nilsson, teknisk chef i Mönsterås kommun.

Mönsterås kommun har också en träbyggnadsstrategi samt en energi- och klimatstrategi som tydligt visar den politiska viljan att bygga hållbart.

Det transnationella seminariet i Polen var en del av Energikontor Sydosts projekt EMPOWER om smart styrning och uppföljning av energi i fastigheter. På seminariet träffades tre EU-projekt om effektivisering för att utbyta erfarenheter. Energikontor Sydost deltar även i projektet ACT NOW tillsammans med Mönsterås kommun. Målet är att skapa ett smart energiledningssystem för kommunala fastigheter.

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56