Vad gör en skicklig skolledare?Varför pratas det så lite om utvecklingen av skolledarrollen och behovet av systematisk kunskapsutveckling kring skolledarskapet. Sveriges Skolledarförbund vill väcka fr

Vad gör en skicklig skolledare?

Varför pratas det så lite om utvecklingen av skolledarrollen och behovet av systematisk kunskapsutveckling kring skolledarskapet. Sveriges Skolledarförbund vill väcka frågan om hur en modern skolorganisation bör se ut och fungera och hur vi stärker våra skolledare att kunna leda skolan mot framtiden.

Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar och i panelen finns också Mats Ekholm, professor emeritus, Karlstads Universitet och Lise-Lotte Oldmark, HR-direktör Academedia. Från förbundsstyrelsen deltar Matz Nilsson och Erica Andrén. Seminariet modereras av Kerstin Weyler.

Tid: Måndag 4 juli kl. 14.00-16.00Lokal: Campus Gotland, Cramérgatan 3 Sal F20Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207