Stephen Cottrell, biskop i Chelmsford några mil från London, har tillämpat samma metod men istället tagit fasta på vad Jesus säger efter uppståndelsen.

De tio kapitlen i boken Vem letar du efter? – möten med den uppståndne tar sin utgångspunkt i varsin sak som Jesus säger. 

 

– Varje ord är som en hel bok i sig, säger Stephen Cottrell.

 

            I flera kristna traditioner har det som kallas Jesu sju ord på korset, en sammanställning av de fyra evangeliernas redogörelser för vad Jesus säger under sin egen avrättning, kommit att bli en viktig del av påskfirandet.

 

            Stephen Cottrell, biskop i Chelmsford några mil från London, har tillämpat samma metod men istället tagit fasta på vad Jesus säger efter uppståndelsen. De tio kapitlen i boken Vem letar du efter? – möten med den uppståndne tar sin utgångspunkt i varsin sak som Jesus säger.

 

            – Berättelsen om Jesus uppståndelse känner vi väl till, men det som Jesus säger har på något vis gått oss förbi, säger han. Det är intressant och betydelsefullt att flera av Jesus repliker är frågor: Varför gråter du?, Vem söker du?, Vad är det ni talar om?, Skulle inte Messias lida…?

 

            Vem letar du efter? heter på engelska The Things He Said, och Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstads stift, har tagit initiativet till den svenska utgåvan.

 

            – Karlstads stift har under många år haft Chelmsfords stift som vänstift, berättar han. Vårt gemensamma uppdrag har blivit tydligt. I en ny tid i Europa, där kunskapen om kristen tro minskar och Bibelns berättelser blir allt mer okända, har våra båda stift tillsammans med alla andra kristna fått utmaningen att på nytt göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. Stephen Cottrell förmedlar det hopp som tar gestalt i tron på Jesus Kristus som uppstånden. Inte minst i tider av oro och mörker i världen behöver budskapet fortsätta att ljuda: ”Kristus är sannerligen uppstånden från de döda.”

 

 

Alla medarbetare i Karlstads stift fick boken ett par veckor före påsk, och den 16 maj kommer Stephen Cottrell till stiftets medarbetardagar. Boken är utgiven i samarbete mellan Karlstads stift och Verbum AB. Längst bak i boken finns samtalsfrågor för fem träffar. Ikonen på bokens omslag, Emmausvandrarna, är gjord av ikonmålaren Kjellaug Nordsjö i Arvika.

 

Författare: Stephen Cottrell

Översättning: Åsa Lindberg

Ikonmålning:  Kjellaug Nordsjö

ISBN: 978-91-526-3608-4

Utgivning: 16 mars

Pris: från 139kr/st

 

För information om Stephen Cottrells besök i Karlstad stift: torgny.linden@svenskakyrkan.se

Verbum AB är Sveriges ledande utgivare av teologisk litteratur och Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur. Verbum ger ut Kyrkans Tidning, Sändaren och Amos och är dotterbolag inom Berling Media ABLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28