Illustration för projektet "Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja" Fotograf/Källa: Vreta kluster

Projektet ”Utmaningsdriven digitalisering för en mer konkurrenskraftig livsmedelskedja” letar efter utmaningar, problem eller tidstjuvar i de gröna näringarna som kan lösas genom digitalisering. Nu hoppas man hitta möten mellan branscher för att bygga möjliga innovationer.

- Det är den stora styrkan med det här projektet, det handlar om matchmaking som vi hoppas kunna ge väldigt spännande processer och möten, säger Anders Stålhand, verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen.

Vreta Kluster, Agroväst, RISE och Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen samarbetar i ett spännande nytt projekt, ”Utmaningsdriven digitalisering för en mer konkurrenskraftig livsmedelskedja”.
Henrik Wemmert på Vreta Kluster ser en stor potential i att fyra stora aktörer samarbetar.

-  De kompetenser och nätverk som samtliga aktörer gemensamt har kommer göra stor skillnad för resultatet och de lösningar projektet ska skapa, säger han.

Bakgrunden till projektet är att många tekniker inte är tillgängliga för jordbruket i dag och i ett första steg söker man nu bilder av utmaningar, problem eller tidstjuvar som finns ute i svenska lantbruk och som skulle kunna lösas genom exempelvis automationsteknik, digitala lösningar eller sensorer.

- Det kan vara en lantbrukare som känner att ”det här är ett problem hos mig, det är ett skoskav som måste gå att lösa, men jag vet inte hur eller till vilken kostnad”. Det är precis sådana frågeställningar vi jagar för att kunna ta vidare till något företag, forskare eller institut, säger Tomas Johansson på RISE.

- Det kan vara saker som är så uppenbara i vardagen att man inte tror att det faktiskt finns annan en lösning eller att det går att göra på något annat sätt. Vi är inte ute efter att hitta nya prylar, vi vill hitta problem som man kan lösa genom digitalisering, säger Jens Juul på Agroväst.

I projektets första del har enkäter skickats ut till företagare i mellansverige, till olika utbildningar och till rådgivare och experter inom de gröna näringarna. Nästa steg är att utifrån svaren ha olika workshops för att ta gallra ut och se hur man kan matcha olika problemställningar framåt.

-  Det mest spännande tycker jag är om vi kan hitta ett möte som kan leda till en innovation som inte redan finns. Jag har möjlighet att få färska ögon från studerande på branschen som kanske kan se ett problem som yrkesverksamma bara accepterat och inte upplever ineffektivt eller oerhört tidsödande, säger Anders Stålhand.

Projektet vill identifiera problem i hela livsmedelskedjan. Det kan vara litet som stort.

- Det är enkelt att det blir för komplicerat. Vi är ute efter att hitta de enkla småhindren som man snubblar på i det dagliga arbetet, säger Tomas Johansson.

Henrik Wemmert är inne på samma linje:

- Små insatser kan göra stor skillnad med kostnadseffektiva lösningar.

Jens Juul tror att det kan vara viktigt inom lantbruket att man backar av och tänker igenom sina arbetsprocesser. Eller besöka andra inom branschen för att hitta inspiration eller upptäcka saker som går att göra annorlunda.

- Digitalisering är till för att göra arbetet mer effektivt och öka kvaliteten.

 

Kontakt

Henrik Wemmert, Vreta Kluster: henrik.wemmert@vretakluster.se, 073-088 22 87
Anders Stålhand, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen: anders.stalhand@vgregion.se, 070-0825833
Jens Juul, Agroväst: jens.juul@agrovast.se, 076-1078172
Tomas Johansson, RISE: tomas.johansson@ri.se, 010-516 69 05


Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.


Kontakt


Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

0730-98 37 02

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527