Även om vi befinner oss i slutet av coronapandemin så finns det ett antal nya fenomen som uppstod i dess spår och som av allt att döma kommer att vara med oss under en längre tid. Ett exempel på det är det digitala mötet, och denna vecka har NewsMachine undersökt genomslaget i media från 1 januari 2020 till i dag för de största plattformarna, Google Meet, Skype, Teams och Zoom, vilka utgör grunden för den nya möteskulturen.

Diagrammet visar tydligt att mötesplattformarna blev ett medialt fenomen under våren 2020 då samtliga fyra varumärkena får toppar i publiciteten. Mest omskrivet är Zoom (3 587 träffar), men det förklaras till viss del av att bolaget är noterat på Nasdaq med en hel del publicitet relaterad till det. De övriga aktörernas publicitet handlar nästan uteslutande om dem som mötesplattformar.  Teams (1 616 träffar) och Skype (1 685 träffar) får ungefär lika mycket publicitet medan Google Meet (267 träffar) är minstingen i sammanhanget.

Läs mer här!


Om NewsMachine

NewsMachine är en svensk oberoende aktör som är expert på mediebevakning, publicitet och analys. Företaget samarbetar med en rad olika organisationer, företag, kommuner och myndigheter. NewsMachine har en lång och gedigen erfarenhet av att analysera oranisationers publicitet och kommunikationsarbete.

 Kontakt


Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449