Hisskoncernen Motum har ingått avtal om service av hissar i Botrygg AB:s fastigheter i Stockholm, Göteborg, Linköping, Norrköping och Örebro. Botrygg planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter. I Botryggs bestånd finns även offentliga lokaler och logistikfastigheter. Avtalet är ett resultat av Motums satsning på servicemarknaden, som är ett av företagets kärnområden.

Motum har en rikstäckande verksamhet bestående av regionalt marknadsledande hissföretag . I koncernen ingår bl.a. ITK, Hissgruppen, Hiss-Craft, Nordisk Hiss, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Östgöta Portservice och Hisscentralen. Motum har drygt 270 anställda och en omsättning om cirka 580 miljoner kronor.

Företagen i Motum erbjuder installation av nya hissar, modernisering av befintliga hissar samt service och reparationer med fokus på att finna flexibla hisslösningar, anpassade efter varje kunds behov. Motum arbetar med öppna hissystem och komponenter från den öppna marknaden.

– Vi är väldigt stolta över avtalet med Botrygg, säger Ola Gunnarsson, VD och koncernchef i Motum AB. Botrygg valde Motum på grund av vår geografiska täckning, vårt proaktiva serviceupplägg och våra flexibla lösningar. Vi ser fram emot att förse Botrygg med professionella hisstjänster i många år framöver.

Det nu ingångna avtalet avser service av hissarna i Botryggs fastigheter i Stockholm, Göteborg, Linköping, Norrköping och Örebro.

För ytterligare information, v g kontakta:

Ola Gunnarsson, VD Motum, ola.gunnarsson@motum.se, +46 70 849 50 03

Henrik Söderbring, Förvaltningschef Botrygg AB, henrik.soderbring@botrygg.se , +46 10 516 30 11


Taggar

Botrygg AB Motum

MOTUM är Sverige största oberoende hisskoncern.
Vi är specialister på att installera, modernisera, serva och reparera hissar och portar. I koncernen ingår ITK, Hissgruppen, Nordisk Hiss, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Hisscentralen, RoslagensHiss, Östgöta Portservice, Hiss-Craft.


Kontakt


Charlotte Teglgaard

Marketing Communications Manager

charlotte.teglgaard@motum.se

+46 725 01 25 22