Motum-gruppen, bestående av ITK, Hissgruppen, Vinga Hiss och Uppsala Lyftservice, går samman med Nordisk Hiss. Nordisk Hiss består av ett antal företag i Mellansverige: Nordisk Hiss i Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Växjö, Västervik, Jönköping, Tranås och Karlstad, Hisscentralen och Hiss & Mekan i Örebro samt Östgöta Portservice i Linköping.

De båda företagen är var för sig ledande inom sina respektive geografiska områden. Genom samgåendet skapas Sveriges största oberoende aktör för installation, modernisering och service av hissar med en sammanlagd omsättning på närmare 500 miljoner kronor.

– Nordisk Hiss passar utmärkt in i Motums tillväxtstrategi och tar oss långt på vägen mot att skapa en rikstäckande grupp av ledande och oberoende hissföretag, säger Ola Gunnarsson, CEO Motum AB. Genom samgåendet får vi en avsevärt förbättrad geografisk täckning i Sverige varigenom vårt kunderbjudande med inriktning på öppna system och flexibla lösningar blir ännu starkare Tillsammans fördubblar vi vår kundbas och ökar vår konkurrensförmåga ytterligare genom stärkt kompetensbas och tydliga synergier inom inköp och försäljning.

­ – Motum och Nordisk Hiss består av starka entreprenörsdrivna bolag med likartad affärsmodell och företagsfilosofi, säger Per-Arne Sääv, grundare och huvudägare inom Nordisk Hiss. Samgåendet är ett naturligt steg mot att kunna erbjuda våra tjänster till stora kunder med rikstäckande behov. Jag ser fram emot att vara en del av denna utveckling tillsammans med mina kollegor i Motum.

Nuvarande ägare och företagsledningen i Nordisk Hiss kommer att investera tillsammans med investeringsfonden Accent Equity 2012 i den sammanslagna företagsgruppen.

     
För ytterligare information, v g kontakta:

Ola Gunnarsson, VD Motum, +46 70 849 50 03, ola.gunnarsson@motum.se

Benny Zakrisson, styrelseordförande Motum, + 46 76 009 97 75, benny.zakrisson@accentequity.se

Pelle Sääv, VD Nordisk Hiss, +46 70 325 33 71, pelle@nordiskhiss.se


MOTUM är Sverige största oberoende hisskoncern.
Vi är specialister på att installera, modernisera, serva och reparera hissar och portar. I koncernen ingår ITK, Hissgruppen, Nordisk Hiss, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Hisscentralen, RoslagensHiss, Östgöta Portservice, Hiss-Craft.


Kontakt


Charlotte Teglgaard

Marketing Communications Manager

charlotte.teglgaard@motum.se

+46 725 01 25 22