Motum-koncernen, bestående av bl a ITK, Hissgruppen, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice och Nordisk Hiss, förvärvar Hiss-Craft i Sverige AB och stärker därmed sin position i Stockholmsområdet. Hiss-Craft omsätter ca 70 miljoner kronor och har sin verksamhet i Storstockholm med kontor i Täby.

Företagen i Motum erbjuder installation av nya hissar, modernisering av befintliga hissar samt service och reparationer med fokus på att finna flexibla hisslösningar, anpassade efter varje kunds behov. Motum är Sveriges största koncern som arbetar med öppna hissystem och komponenter. Verksamheten är rikstäckande med regionalt marknadsledande hissföretag, som efter förvärvet omsätter totalt ca 580 miljoner kronor och har ca 270 anställda.

– Hiss-Craft i Sverige AB passar utmärkt in i Motums tillväxtstrategi och förstärker vår position på den viktiga Stockholmsmarknaden, säger Ola Gunnarsson, CEO Motum AB. Genom förvärvet får vi en ännu starkare organisation i Stockholm med omnejd, vilket kommer att öka vår konkurrenskraft ytterligare i detta viktiga område. Vår leveransförmåga och servicegrad till våra kunder förbättras ytterligare från en redan hög nivå.

­ – Samgåendet med Motum är ett naturligt steg för utvecklingen av Hiss-Craft i Sverige AB, säger Pontus Ärlerud, VD och huvudägare i Hiss-Craft i Sverige AB. Motums affärsmodell och värderingar passar väl ihop med vårt sätt att driva verksamheten på och vi vill gärna bidra till den framtida utvecklingen av Sveriges främsta oberoende hisskoncern.

Nuvarande ägare i Hiss-Craft Sverige AB kommer, likt grundarna i övriga Motum-bolag, att fortsätta arbeta aktivt och, tillsammans med investeringsfonden Accent Equity 2012, vara delägare i Motum.

   
För ytterligare information, v g kontakta:

Ola Gunnarsson, VD Motum, +46 70 849 50 03, ola.gunnarsson@motum.se

Benny Zakrisson, styrelseordförande Motum, + 46 76 009 97 75, benny.zakrisson@accentequity.se

Pontus Ärlerud, VD Hiss-Craft i Sverige AB, +46 73 517 77 33, pontus@hisscraft.se


Taggar

Motum

MOTUM är Sverige största oberoende hisskoncern.
Vi är specialister på att installera, modernisera, serva och reparera hissar och portar. I koncernen ingår ITK, Hissgruppen, Nordisk Hiss, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Hisscentralen, RoslagensHiss, Östgöta Portservice, Hiss-Craft.


Kontakt


Charlotte Teglgaard

Marketing Communications Manager

charlotte.teglgaard@motum.se

+46 725 01 25 22