Motum-koncernen, bestående av Hissgruppen, I.T.K. och Vinga Hiss, kompletterar nu sin verksamhet genom förvärv av Uppsala Lyftservice. Uppsala Lyftservice omsätter ca 20 MSEK med Uppsalaregionen och norra Stockholmsområdet som huvudsakligt verksamhetsområde.

Samtliga fyra företag i Motum-koncernen arbetar med nyinstallation, modernisering och service av hissar, med särskilt fokus på skräddarsydda lösningar för respektive kund. Motum-koncernen kommer i och med detta förvärv att omsätta ca 350 miljoner kronor och ha ca 140 anställda.

Tommy Abrahamsson som sedan 2008 drivit och är nuvarande ägare av Uppsala Lyftservice kommer, precis som grundarna av övriga bolag i Motum-koncernen, fortsatt arbeta aktivt och tillsammans med investeringsfonden AccentThree 2012 vara delägare i Motum.

– Med förvärvet fortsätter Motum att konsolidera hissbranschen som ett led i vår strategi att skapa en rikstäckande oberoende hisskoncern genom en kombination av organisk tillväxt och väl avvägda förvärv säger Benny Zakrisson, styrelseordförande i Motum.

– Uppsala Lyftservice är ett utmärkt komplement till Motum-koncernens övriga bolag genom sin starka marknadsposition i en geografisk region med god förväntad tillväxt. Koncernens samlade konkurrenskraft förväntas att öka ytterligare genom förvärvet, säger Ola Gunnarsson, VD i Motum.

– Samgåendet med Motum-koncernen är ett spännande och logiskt nästa steg i Uppsala Lyftservice utveckling, säger Tommy Abrahamsson, VD i Uppsala Lyftservice. Jag ser fram emot en fortsatt utveckling av Uppsala Lyftservice i samarbete med koncernens övriga bolag som alla arbetar efter en liknande affärsmodell, filosofi och företagskultur.

 
För ytterligare information, v g kontakta Benny Zakrisson, styrelseordförande i Motum, 076-009 97 75, Ola Gunnarsson, VD i Motum, 070-849 50 03 eller Tommy Abrahamsson VD i Uppsala Lyftservice, 076-845 32 76MOTUM är Sverige största oberoende hisskoncern.
Vi är specialister på att installera, modernisera, serva och reparera hissar och portar. I koncernen ingår ITK, Hissgruppen, Nordisk Hiss, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Hisscentralen, RoslagensHiss, Östgöta Portservice, Hiss-Craft.


Kontakt


Charlotte Teglgaard

Marketing Communications Manager

charlotte.teglgaard@motum.se

+46 725 01 25 22