Motum-koncernen växer ytterligare genom en nyetablering i sydöstra Sverige med bas i Karlskrona. Företaget har överenskommit med två välmeriterade profiler inom hissbranschen, Ingolf Svensson och Bo Wallman, att starta och driva verksamheten.

– För oss är Blekinge med omnejd ett viktigt geografiskt område, säger Ola Gunnarsson, koncernchef i Motum-koncernen. Detta ligger helt i linje med vår strategi att kunna leverera en rikstäckande service åt våra kunder genom starka, lokala etableringar. Ingolfs och Bos kompetenser och starka lokala förankring, i kombination med Motums nätverk och resurser, ger en god bas för framtida tillväxt i området.

Motum-koncernen består av Hissgruppen, I.T.K., Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Nordisk Hiss, Östgöta Portservice och Hiss-Craft. Samtliga företag koncernen arbetar med nyinstallation, modernisering och service av hissar, med särskilt fokus på skräddarsydda lösningar för respektive kund. Motum-koncernen omsätter cirka 580 miljoner kronor och har 270 anställda.
 
 
För ytterligare information, v g kontakta:
Ola Gunnarsson, VD i Motum, 070-849 50 03 eller
ola.gunnarsson@motum.se
Benny Zakrisson, ordförande Motum-koncernen, 076-009 97 75 eller benny.zakrisson@accentequity.se.


Taggar

Motum

MOTUM är Sverige största oberoende hisskoncern.
Vi är specialister på att installera, modernisera, serva och reparera hissar och portar. I koncernen ingår ITK, Hissgruppen, Nordisk Hiss, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Hisscentralen, RoslagensHiss, Östgöta Portservice, Hiss-Craft.


Kontakt


Charlotte Teglgaard

Marketing Communications Manager

charlotte.teglgaard@motum.se

+46 725 01 25 22